เทอร์โมมิเตอร์ วัดสินค้า (Tank Thermometer)
เป็นปรอทวัดอุณหภูมิ ที่บรรจุอยู่ในกระบอกโลหะ ใช้หย่อนลงไปในถังสินค้า เพื่อตักน้ำมันตัวอย่าง หรือ ของเหลว ขึ้นมาเพื่อวัดอุณหภูมิ ทั้งนี้ หากหย่อนเฉพาะเทอร์โมมิเตอร์เพียงอย่างเดียว ลงไปในถังสินค้า ช่วงระหว่างที่สาวเชือก หรือ สลิง ขึ้นมาดูค่า อาจจะทำให้ค่านั้นคลาดเคลื่อนไปได้ แต่เพราะตรงปลายกระบอก มีลักษณะเป็นถ้วย ทำให้สามารถตักของเหลวขึ้นมาด้วย จึงยังคงอุณหภูมิได้ใกล้เคียงมากที่สุด

ปรอทวัดสินค้าใช้ร่วมกับ เทปวัดน้ำมัน เพื่อนำค่าอุณหภูมิ และ ความลึกของถังสินค้าไปใช้คำนวณ ปริมาตร ตามสูตรความหนาแน่น มาตรฐานของ ของเหลว

การสอบเทียบ และ ใบรับรอง
1. หากลูกค้าต้องการใบรับรอง สามารถส่งไปสอบเทียบได้ ตามหน่วยงาน ที่ลูกค้าระบุ แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ทางบริษัท ชิพเชพ ฯ ได้นำปรอทไปสอบเทียบไว้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท) โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอ

รหัสสินค้า 5222 กระบอกเทอร์โมมิเตอร์ทองเหลืองมีกระบวยตักน้ำมัน 0-100องศา ราคา บาท
ISSA: 65-17-25, IMPA: 651725, Tank for thermometer
รหัสสินค้า 14506 เทอร์โมมิเตอร์ วัดสินค้า (เฉพาะไส้) 300มม. 0-100C ปรอทสีเงิน ราคา บาท
ISSA: 65-17-27, IMPA: 651727, Thermometer for cargo, 300mm, Mercury filled, 0-100C
รหัสสินค้า 5220 เทอร์โมมิเตอร์ วัดสินค้า (เฉพาะไส้) 300มม. 0-100C แอลกอฮอล์สีแดง ราคา บาท
ISSA: 65-17-27, IMPA: 651727, Thermometer for cargo, 300mm, Red alcohol, 0-100C
รหัสสินค้า 14365 เทอร์โมมิเตอร์ วัดสินค้า (เฉพาะไส้) 300มม. 110C/220F แอลกอฮอล์สีแดง ราคา บาท
ISSA: 65-17-27, IMPA: 651727, Thermometer for cargo, 300mm, Red alcohol, 0-100C/220F
รหัสสินค้า 14507 เทอร์โมมิเตอร์ วัดสินค้า (พร้อมใบรับรอง) 300มม. 0-100C ปรอทสีเงิน ราคา บาท
ISSA: 65-17-27, IMPA: 651727, Thermometer for cargo, 300mm, Mercury filled, 0-100C with Certificate
รหัสสินค้า 14510 เทอร์โมมิเตอร์ วัดสินค้า (พร้อมใบรับรอง) 300มม. 0-100C แอลกอฮอล์สีแดง ราคา บาท
ISSA: 65-17-27, IMPA: 651727, Thermometer for cargo, 300mm, Red alcohol, 0-100C with Certificate
รหัสสินค้า 14509 เทอร์โมมิเตอร์ วัดสินค้า (พร้อมใบรับรอง) 300มม. 110C/220F แอลกอฮอล์สีแดง ราคา บาท
ISSA: 65-17-27, IMPA: 651727, Thermometer for cargo, 300mm, Red alcohol, 0-100C/220F with Certificate
รหัสสินค้า 5223 ใบรับรองเทอร์โมมิเตอร์ ราคา บาท
ISSA: 65-17-27, IMPA: 651727, Certificate for Thermometer

เทอร์โมมิเตอร์ มาตรฐาน API

มีหลายตัว โดยระบุมาตรฐาน ASTM ___ ซึ่งจะแตกต่างกันทั้งความยาว , ค่าความละเอียดในการวัด เช่น
รหัส 14375 เทอร์โมมิเตอร์ ASTM 12C, ยาวตลอดทั้งตัว 425 มม. ย่านวัด -20C ถึง +102C ค่าความละเอียด Division 0.2C ราคา บาท
API Thermometer ASTM12C
รหัส 14374 เทอร์โมมิเตอร์ ASTM 59F, ยาวตลอดทั้งตัว 305 มม. ย่านวัด 0 ถึง +180F ค่าความละเอียด Division 1F ราคา บาท
API Thermometer ASTM59F

Up: Thermometer ASTM 12C , Down: Thermometer ASTM 59F


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030