เทปวัดน้ำมัน (Sounding Tape) ใช้สำหรับวัดระดับของเหลว เช่น วัดระดับน้ำในแท็งค์ หรือ วัดความลึก (Depth) ของน้ำมันในถังสินค้า และนำค่าที่ได้ มาใช้คำนวณปริมาตร โดยนำค่าอุณหภูมิของเหลว มาร่วมคำนวณด้วย

ขั้นตอนการใช้งาน
1. ใช้น้ำยาวัดน้ำ (Water finding paste) และ น้ำยาวัดน้ำมัน (Oil gauging paste) ทาบนลูกตุ้มทองเหลือง (Plumb bob) และ บนแถบโลหะ (Ullage tapes)
2. หย่อนเทปวัดน้ำมัน (Dipping) ลงไปในแท็งค์เก็บสินค้า จนสุด
3. ชักสายและลูกตุ้มขึ้นมาเพื่ออ่านค่าความลึก โดยดูจาก น้ำยาวัดน้ำ และ น้ำยาวัดน้ำมัน ที่ทาลงไปบนตุ้มถ่วง กับที่สายวัด
4. นำเทอร์โมมิเตอร์วัดสินค้าหย่อนลงไปตักตัวอย่างพร้อมกับวัดค่าอุณหภูมิ
5. คำนวณค่าปริมาตร / อุณหภูมิ / ความหนาแน่น จากค่ามาตรฐานของ ของเหลวที่กำหนดไว้
6. เพิ่มความมั่นใจ โดยสุ่มวัดค่าใหม่ อีกครั้ง

มาตรฐานและการสอบเทียบ
1. เทปวัดระดับน้ำมัน เป็นสินค้าที่ต้องบังคับ ตรวจสอบ กับ กองชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้น บริษัท ชิพเชพ ฯ จึง สต๊อกสินค้าเหล่านี้ไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
2. กรณีที่ต้องการรุ่นอื่น สามารถสั่งนำเข้าได้ โดยจะมีระยะเวลาในขั้นตอนส่งไปตรวจ และ ประทับตราครุฑ บนลูกตุ้ม และ แถบสายวัด ประมาณ 2-3 สัปดาห์
3. หากต้องการให้มีใบรับรองการสอบเทียบ (Calibration Certificate) จะต้องส่งไปสอบเทียบ (Certify) กับหน่วยงานที่เป็นได้มาตรฐาน เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
4. ทางบริษัท อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าโดยไม่ต้องเสียเวลารอส่งไปสอบเทียบ จึงได้สอบเทียบไว้กับ สสท. ได้แก่เทปวัดน้ำมัน 10 เมตร และ 15 เมตร
5. วันหมดอายุ เนื่องจากสินค้าประเภทนี้ ไม่ได้เสื่อมประสิทธิภาพ หรือ สูญเสียความแม่นยำ ไปตามระยะเวลา กรณีที่เก็บไว้โดยไม่ได้ใช้งาน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง ส่งไปสอบเทียบซ้ำ แต่หาก ลูกค้าต้องการความมั่นใจ ว่าเทปยังวัดค่าได้เที่ยงตรง ก็สามารถส่งไป Recalibrate หรือ สอบเทียบใหม่ได้

ลูกตุ้ม (Plum bob) / ตุ้มถ่วง วัสดุทำด้วยทองเหลือง มี 2 ขนาด คือ
1. หัวทู่ BOB1 น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับของเหลวที่ไม่หนืด หรือ ข้น เช่น วัดน้ำจืด
2. หัวแหลม BOB3 น้ำหนักมากกว่า เหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดข้น เช่น น้ำมัน, น้ำมันเตา, ฯลฯ

Up: Photo of Sounding Tape
Down: Photo of Brass Plumb BOB1 & BOB3

Left: Water Finding Paste and Right: Oil Gauging Paste

รหัส 5085 เทปวัดน้ำมันสแตนเลส 10ม. หัวทู่ ราคา บาท
ISSA 65-08-7X IMPA 65087X Stainless Steel Dipping Tapes 10mtr BOB 1

รหัส 5087 เทปวัดน้ำมันสแตนเลส 10ม. หัวแหลม ราคา บาท
ISSA 65-08-7X IMPA 65087X Oil Gauging Tapes 10mtr BOB 3

รหัส 5089 เทปวัดน้ำมันสแตนเลส 15ม. หัวทู่ ราคา บาท
ISSA 65-08-71 IMPA 650871 Stainless Steel Dipping Tapes 15mtr BOB 1

รหัส 5091 เทปวัดน้ำมันสแตนเลส 15ม. หัวแหลม ราคา บาท
ISSA 65-08-76 IMPA 650876 TAPE OIL GAUGE STAINLESS STEEL MM&INCH 15MTR/50'

รหัส 5093 เทปวัดน้ำมันสแตนเลส 20ม. หัวทู่ ราคา บาท
ISSA 65-08-72 IMPA 650872 Stainless Steel Dipping Tapes 20mtr BOB 1

รหัส 5095 เทปวัดน้ำมันสแตนเลส 20ม. หัวแหลม ราคา บาท
ISSA 65-08-77 IMPA 650877 TAPE OIL GAUGE STAINLESS STEEL MM&INCH 20MTR/66'

รหัส 14471 เทปวัดน้ำมันสแตนเลส 30ม. หัวทู่ ราคา บาท
ISSA 65-08-73 IMPA 650873 Stainless Steel Dipping Tapes 30mtr BOB 1

รหัส 14472 เทปวัดน้ำมันสแตนเลส 30ม. หัวแหลม ราคา บาท
ISSA 65-08-78 IMPA 650878 TAPE OIL GAUGE STAINLESS STEEL MM&INCH 30MTR/100'

รหัส 5088 เทปวัดน้ำมันสแตนเลส 10ม. หัวแหลม พร้อมใบรับรอง ราคา บาท
ISSA 65-08-7X IMPA 65087X Oil Gauging Tapes 10mtr BOB 3 with Certificate

รหัส 5092 เทปวัดน้ำมันสแตนเลส 15ม. หัวแหลม พร้อมใบรับรอง ราคา บาท
ISSA 65-08-76 IMPA 650876 Oil Gauging Tapes 15mtr BOB 3 with Certificate

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องวัดระดับน้ำมัน แบบที่วัดอุณหภูมิร่วมด้วย
1. MMC UI systems หรือ MMC Ullage/ Oil-Water Interface Tapes www.mmcintl.com
2. HERMetic UTI Meter เว็บไซท์ www.enraftanksystem.com หรือ www.enraf.com


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030