โปรด คลิ๊ก เลือกชนิดของวาล์วที่ต้องการ
หากไม่ทราบโปรดเช็ค ตามรายละเอียดด้านล่าง หรือ ดาวโหลดตาราง ในรูปแบบสเปรทชีท
Type / Flange 5kgf/cm2 10kgf/cm2 16kgf/cm2
Globe valve
โกลบวาล์ว
Globe Valve, Bronze, F-7301
Globe Valve, Cast Iron, F-7305
สั่งนำเข้า Globe Valve, Bronze, F-7303
Angle Valve
วาล์วฉาก
Angle Valve,Bronze, F-7302
Angle Valve, Cast Iron, F-7306
Angle Valve, Cast Steel, F-7312
Angle Valve, Cast Steel, F-7320 Angle Valve, Bronze, F-7304
Gate Valve
วาล์วประตู
Gate Valve, Bronze, F-7367
Gate Valve, Cast Iron, F-7363
สั่งนำเข้า สั่งนำเข้า
Screw Down Check
Non Return Valve
(SDNR) (กันกลับ)
SDNR Globe Valve, Bronze, F-7351
SDNR Globe Valve, Cast Steel, F-7353
สั่งนำเข้า SDNR Globe Valve, Bronze, F-7409

หรือ เช็คตามรายละเอียดข้างล่าง

 

วาล์วสำหรับงานเรือ Marine Valve for Ship
มีหลายแบบ โดยจะประเด็นพิจารณาได้แก่

1. การเชื่อมต่อ ได้แก่ หน้าแปลน Flange หรือ เกลียว Thread
คลิ๊ก ดูวิธีวัดขนาดหน้าแปลน และ ความยาววาล์ว

2. แรงดัน 5kgf/cm2, 10kgf/cm2, 16kgf/cm2
คลิ๊ก ดาวโหลดตารางหน้าแปลน

3. วัสดุ
ทองเหลือง Bronze JIS H 5111 - BC 6
เหล็กหล่อ Cast Iron JIS G 5501 - FC 20
เหล็กเหนียว Cast Steel JIS G 5101 - SC 46

4. ชนิดของวาล์ว
Globe vlave โกลบวาล์ว หรือ วาล์วตรง
Angle valve วาล์วฉาก
Gate Valve วาล์วประตู
Screw Down Check กันย้อน หรือ กันกลับ Screwdown Non return valve

5. อื่น ๆ เช่น ใบรับรอง Class, มาตรฐาน, ทำ Hydrotest (เทสน้ำ)

ตารางสรุปรายการวาล์วสำหรับเรือ ชนิด หน้าแปลน มาตรฐาน JIS 5k 10k 16k (Summary of JIS Flanged-End Valve)
Type Material 5Kgf 10Kgf 16Kgf
Globe Valve
โกลบวาล์ว
วาล์วตรง
Bronze F-7301 [75.01.21] - [75.01.25] N/A N/A F-7303 [75.01.41] - [75.01.45]
Cast Iron F-7305 [75.02.01] - [75.02.11] F-7307 [75.02.31] - [75.02.36] N/A N/A
Cast Steel F-7311 [75.04.01] - [75.04.02] F-7319 [75.04.11] - [75.04.16] N/A N/A
Glove Valve
Screw Down check
โกลบวาล์ว กันกลับ
Bronze F-7351 [75.10.51] - [75.10.55] N/A N/A F-7409 [75.10.71] - [75.10.75]
Cast Iron F-7353 [75.11.01] - [75.11.06] F-7375 [75.11.31] - [75.11.37] N/A N/A
Cast Steel N/A N/A F-7471 [75.12.01] - [75.12.06] N/A N/A
Angle Valve
วาล์วฉาก
แองเกิ้ลวาล์ว
Bronze F-7302 [75.01.31] - [75.01.35] N/A N/A F-7304 [75.01.51] - [75.01.54]
Cast Iron F-7306 [75.02.16] - [75.02.26] F-7308 [75.02.46] - [75.02.56] N/A N/A
Cast Steel F-7312 [75.04.06] - [75.04.07] F-7320 [75.04.21] - [75.04.29] N/A N/A
Angle Valve
Screw Down check
วาล์วฉาก กันกลับ
Bronze F-7352 [75.10.61] - [75.10.65] N/A N/A F-7410 [75.10.81] - [75.10.85]
Cast Iron F-7354 [75.11.16] - [75.11.24] F-7376 [75.11.41] - [75.11.47] N/A N/A
Cast Steel N/A N/A F-7472 [75.12.16] - [75.12.27] N/A N/A
Gate Valve
วาล์วประตู
Bronze F-7367 [75.09.51] - [75.09.55] F-7368 [75.09.61] - [75.09.65] N/A N/A
Cast Iron F-7363 [75.08.01] - [75.08.08] F-7364 [75.08.21] - [75.08.28] N/A N/A
Cast Steel N/A N/A F-7366 [75.09.01] - [75.09.08] N/A N/A

ISSA DESCRIPTION
750121 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7301 5KG-15MM
750122 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7301 5KG-20MM
750123 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7301 5KG-25MM
750124 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7301 5KG-32MM
750125 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7301 5KG-40MM
750126 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7301 5KG-50MM
750127 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7301 5KG-65MM
[ TOP ]

750131 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7302 5KG-15MM
750132 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7302 5KG-20MM
750133 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7302 5KG-25MM
750134 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7302 5KG-32MM
750135 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7302 5KG-40MM
750136 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7302 5KG-50MM
750137 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7302 5KG-65MM
[ TOP ]

750141 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7303 16KG-15MM
750142 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7303 16KG-20MM
750143 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7303 16KG-25MM
750144 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7303 16KG-32MM
750145 GLOBE VALVE BRONZE FLANGED-END F7303 16KG-40MM
[ TOP ]

750151 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7304 16KG-15MM
750152 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7304 16KG-20MM
750153 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7304 16KG-25MM
750154 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7304 16KG-32MM
750155 ANGLE VALVE BRONZE FLANGED-END F7304 16KG-40MM
[ TOP ]

750201 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-50MM
750202 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-65MM
750203 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-80MM
750204 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-100MM
750205 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-125MM
750206 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-150MM
750207 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-200MM
750208 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-250MM
750209 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-300MM
750210 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-350MM
750211 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7305 5KG-400MM
[ TOP ]

750216 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-50MM
750217 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-65MM
750218 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-80MM
750219 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-100MM
750220 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-125MM
750221 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-150MM
750222 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-200MM
750223 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-250MM
750224 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-300MM
750225 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-350MM
750226 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7306 5KG-400MM
[ TOP ]

750231 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7307 10KG-50MM
750232 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7307 10KG-65MM
750233 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7307 10KG-80MM
750234 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7307 10KG-100MM
750235 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7307 10KG-125MM
750236 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7307 10KG-150MM
750237 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7307 10KG-200MM
750238 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7307 10KG-250MM
750239 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7307 10KG-300MM
[ TOP ]

750246 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-50MM
750247 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-65MM
750248 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-80MM
750249 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-100MM
750250 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-125MM
750251 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-150MM
750252 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-200MM
750253 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-250MM
750254 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-300MM
750255 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-350MM
750256 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7308 10KG-400MM
[ TOP ]

750261 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7309 16KG-50MM
750262 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7309 16KG-65MM
750263 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7309 16KG-80MM
750264 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7309 16KG-100MM
750265 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7309 16KG-125MM
750266 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7309 16KG-150MM
750267 GLOBE VALVE CAST-IRON FLANGED F7309 16KG-200MM
[ TOP ]

750271 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7310 16KG-50MM
750272 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7310 16KG-65MM
750273 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7310 16KG-80MM
750274 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7310 16KG-100MM
750275 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7310 16KG-125MM
750276 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7310 16KG-150MM
750277 ANGLE VALVE CAST-IRON FLANGED F7310 16KG-200MM
[ TOP ]

750401 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7311 5KG-250MM
750402 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7311 5KG-300MM
[ TOP ]

750406 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7312 5KG-250MM
750407 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7312 5KG-300MM
[ TOP ]

750411 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7319 10KG-50MM
750412 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7319 10KG-65MM
750413 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7319 10KG-80MM
750414 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7319 10KG-100MM
750415 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7319 10KG-125MM
750416 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7319 10KG-150MM
750417 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7319 10KG-200MM
750418 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7319 10KG-250MM
750419 GLOBE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7319 10KG-300MM
[ TOP ]

750421 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7320 10KG-50MM
750422 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7320 10KG-65MM
750423 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7320 10KG-80MM
750424 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7320 10KG-100MM
750425 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7320 10KG-125MM
750426 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7320 10KG-150MM
750427 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7320 10KG-200MM
750428 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7320 10KG-250MM
750429 ANGLE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7320 10KG-300MM
[ TOP ]

750801 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-50MM
750802 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-65MM
750803 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-80MM
750804 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-100MM
750805 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-125MM
750806 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-150MM
750807 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-200MM
750808 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-250MM
750809 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-300MM
750810 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-350MM
750811 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-400MM
750812 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-450MM
750813 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-500MM
750814 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-550MM
750815 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7363 5KG-600MM
[ TOP ]

750821 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-50MM
750822 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-65MM
750823 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-80MM
750824 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-100MM
750825 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-125MM
750826 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-150MM
750827 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-200MM
750828 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-250MM
750829 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-300MM
750830 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-350MM
750831 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-400MM
750832 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-450MM
750833 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-500MM
750834 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-550MM
750835 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7364 10KG-600MM
[ TOP ]

750841 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7369 16KG-300MM
750842 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7369 16KG-350MM
750843 GATE VALVE CAST-IRON FLANGED F7369 16KG-400MM
[ TOP ]

750901 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-50MM
750902 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-65MM
750903 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-80MM
750904 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-100MM
750905 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-125MM
750906 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-150MM
750907 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-200MM
750908 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-250MM
750909 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-300MM
750910 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-350MM
750911 GATE VALVE CAST-STEEL FLANGED F7366 10KG-400MM
[ TOP ]

750951 GATE VALVE BRONZE FLANGED-END RISING-STEM F7367 5KG-15MM
750952 GATE VALVE BRONZE FLANGED-END RISING-STEM F7367 5KG-20MM
750953 GATE VALVE BRONZE FLANGED-END RISING-STEM F7367 5KG-25MM
750954 GATE VALVE BRONZE FLANGED-END RISING-STEM F7367 5KG-32MM
750955 GATE VALVE BRONZE FLANGED-END RISING-STEM F7367 5KG-40MM
[ TOP ]

750961 GATE VALVE BRONZE FLANGED-END RISING-STEM F7368 10KG-15MM
750962 GATE VALVE BRONZE FLANGED-END RISING-STEM F7368 10KG-20MM
750963 GATE VALVE BRONZE FLANGED-END RISING-STEM F7368 10KG-25MM
750964 GATE VALVE BRONZE FLANGED-END RISING-STEM F7368 10KG-32MM
750965 GATE VALVE BRONZE FLANGED-END RISING-STEM F7368 10KG-40MM
[ TOP ]

751051 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7351 5KG-15MM
751052 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7351 5KG-20MM
751053 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7351 5KG-25MM
751054 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7351 5KG-32MM
751055 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7351 5KG-40MM
[ TOP ]

751061 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7352 5KG-15MM
751062 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7352 5KG-20MM
751063 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7352 5KG-25MM
751064 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7352 5KG-32MM
751065 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7352 5KG-40MM
[ TOP ]

751071 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7409 16KG-15MM
751072 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7409 16KG-20MM
751073 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7409 16KG-25MM
751074 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7409 16KG-32MM
751075 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7409 16KG-40MM
[ TOP ]

751081 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7410 16KG-15MM
751082 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7410 16KG-20MM
751083 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7410 16KG-25MM
751084 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7410 16KG-32MM
751085 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK BRONZE FLANGED F7410 16KG-40MM
[ TOP ]

751101 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-50MM
751102 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-65MM
751103 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-80MM
751104 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-100MM
751105 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-125MM
751106 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-150MM
751107 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-200MM
751108 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-250MM
751109 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-300MM
751110 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-350MM
751111 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7353 5KG-400MM
[ TOP ]

751116 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-50MM
751117 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-65MM
751118 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-80MM
751119 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-100MM
751120 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-125MM
751121 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-150MM
751122 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-200MM
751123 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-250MM
751124 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-300MM
751125 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-350MM
751126 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-400MM
751127 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-450MM
751128 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-500MM
751129 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7354 5KG-550MM
[ TOP ]

751131 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7375 10KG-50MM
751132 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7375 10KG-65MM
751133 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7375 10KG-80MM
751134 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7375 10K-100MM
751135 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7375 10K-125MM
751136 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7375 10K-150MM
751137 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7375 10K-200MM
[ TOP ]

751141 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7376 10KG-50MM
751142 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7376 10KG-65MM
751143 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7376 10KG-80MM
751144 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7376 10K-100MM
751145 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7376 10K-125MM
751146 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7376 10K-150MM
751147 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7376 10K-200MM
[ TOP ]

751151 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7377 16KG-50MM
751152 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7377 16KG-65MM
751153 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7377 16KG-80MM
751154 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7377 16KG-100M
751155 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7377 16KG-125M
751156 GLOBE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7377 16K-150MM
[ TOP ]

751161 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7378 16KG-50MM
751162 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7378 16KG-65MM
751163 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7378 16KG-80MM
751164 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7378 16K-100MM
751165 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7378 16K-125MM
751166 ANGLE VALVE SCREW DOWN CHECK C-IRON FLANGED F7378 16K-150MM
[ TOP ]


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030