เทอร์โมมิเตอร์สำหรับ วัดเครื่องจักร ในเรือ ทั้งปรอทเครื่องไฟฟ้า และ ปรอทวัดเครื่องจักรใหญ่
ISSA 65.18.XX IMPA 6518XX Thermometer Industrial

รหัส 5224 เทอร์โมมิเตอร์ 0-100C เฉพาะไส้ปรอท Type A ราคา บาท Code KD x 100 C ยาว 123.50มม
รหัส 5226เทอร์โมมิเตอร์ 0-100C เฉพาะไส้ปรอท Type B ราคา บาท Code I-50 x 100 C ยาว 185มม
รหัส 10678 เทอร์โมมิเตอร์ 0-100C เฉพาะไส้ปรอท Type C ราคา บาท Code LD x 100 C ยาว 161.5มม
รหัส 14981 เทอร์โมมิเตอร์ 0-100C เฉพาะไส้ปรอท Type D ราคา บาท Code I-75 x 100 C ยาว 209มม
รหัส 5228 เทอร์โมมิเตอร์ 0-600C เฉพาะไส้ปรอท Type E ราคา บาท Code KD x 600 C ยาว 252มม
รหัส 5230 เทอร์โมมิเตอร์ 0-600C เฉพาะไส้ปรทอ Type F ราคา บาท Code Y307 x 600 C ยาว 338มม

 

วิธีวัดกระบอก

W1 : เกลียวโต ___ มม.
W2 : หางโต ___ มม.
L1 : ยาวรวม ___ มม.
L2 : หาง + เกลียวยาว ___ มม.
L3 : หางยาว ___ มม.
เกลียวเบอร์ _______

จุดที่สำคัญ คือ เกลียว และ หาง โดย ใช้หวีวัดเกลียว วัดความละเอียดเกลียว เพื่อความ ถูกต้อง แม่นยำ

นอกจากนี้ หากมีข้อจำกัด เรื่องพื้นที่ด้านบน จะต้องระวัง เรื่องความสูง (ความยาว) ของตัวกระบอกด้วย

กรณีซื้อแต่ไส้ไปเปลี่ยน แทนกระบอกเดิม ต้องทำความสะอาด เศษแก้ว ที่อยู่ในหาง ของตัวเก่า ก่อนใส่ปรอทใหม่ เพราะ หากมี เศษแก้วค้างอยู่ภายใน เมื่อใส่ตัวใหม่ลงไป จะทำให้ปรอทแก้ว แตกได้

 

รูปทรงของกระบอก
อาจจะแตกต่างกันไป
เช่น ภาพข้างล่าง


ตัวอย่าง การเขียนเบิกจากเรือ ที่ต้องการรายละเอียด เพิ่มเติม

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแก๊สเสีย คจญ. (ตามตัวอย่าง) ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์น้ำหล่อเย็นเครื่องไฟฟ้า ตามตัวอย่าง ราคา บาท
ปรอทแก๊สเสีย 600c ราคา บาท
ปรอทน้ำจืด 100c ราคา บาท
ไส้เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับเครื่องยันม่า 6KFL ราคา บาท
ปรอทน้ำหล่อเสื้อเครื่องไฟฟ้า 100 ยาว 170 เกลียว 1/2" ราคา บาท
ปรอทแก๊สเสียเครื่องไฟฟ้า 0-600 ยาว 270 เกลียว 3/8" ราคา บาท
ปรอทน้ำหล่อเสื้อเครื่องจักรใหญ่ 100 ยาว 140 เกลียว 3/8" ราคา บาท
ปรอทแก๊สเสียเครื่องจักรใหญ่ 0-600 ยาว 270 เกลียว 3/4" ราคา บาท
ปรอทอุณหภูมิแอร์คูลเลอร์ 100 ยาว 165 เกลียว 3/8" ราคา บาท


ปรอทวัดอุณหภูมิแก๊สเสีย เครื่องไฟฟ้า ขนาด 600 C , ยาว 14" ราคา บาท
ปรอทแก๊สเสีย เครื่องไฟฟ้า 1 Y370 x 600 C ตามตัวอย่าง ราคา บาท
ปรอทน้ำหล่อฝาสูบ เครื่องไฟฟ้า 1 KD x 100 C ตามตัวอย่าง ราคา บาท
ปรอทน้ำจืดเครื่องจักรใหญ่ ตามตัวอย่าง ราคา บาท
ปรอทวัดอุณหภูมิแก๊สเสีย เครื่องไฟฟ้า ราคา บาท
ปรอทวัดอุณหภูมิน้ำจืด COOLER FW (ตามตัวอย่าง) ราคา บาท
ปรอทวัดอุณหภูมิ แก๊สเสีย M/E (ตามตัวอย่าง) ราคา บาท
ปรอทวัดอุณหภูมิ SW COOLER FW (ตามตัวอย่าง) ราคา บาท
ปรอทวัดอุณหภูมิ SW หล่อ COOLER (ตามตัวอย่าง) ราคา บาท
ปรอทวัดแก๊สเสีย เครื่องไฟฟ้า Yanma 6KFLT 600 C ยาว 345 มม. ราคา บาท
ปรอทแก๊สเสียเครื่องจักรใหญ่ + เคส 0-600 C ราคา บาท
ปรอทน้ำหล่อเครื่องจักรใหญ่ + เคส 0-100 C ราคา บาท
ปรอทน้ำหล่อเครื่องไฟฟ้า 0-100 C ราคา บาท
ปรอทแก๊สเสียเครื่องไฟฟ้า 0-600 C ราคา บาท
ไส้ปรอทวัดแก๊สเสียของเครื่องไฟฟ้า 1-2 ขนาด 600C ; 5 x 335 ราคา บาท
ไส้ปรอทวัดอุณหภูมิแก๊สเสีย คฟฟ. 0-600 C ราคา บาท
ไส้ปรอทวัดอุณหภูมิแก๊สเสีย คฟฟ. 0-500 C ราคา บาท
ปรอทวัดอุณหภูมิแก๊สเสีย 0-600 องศา C พร้อมกะเปราะ ราคา บาท
ปรอทวัดอุณหภูมิน้ำหล่อ 0-100 องศา C พร้อมกะเปราะ ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์ (เฉพาะปรอท) 0-600 สำหรับ Genertor 1 ราคา บาท


ปรอทวัดน้ำหล่อ 0-100 C เอาครบชุด ราคา บาท
ปรอทวัดแก๊สเสีย 0-600 C เอาเฉพาะ ไส้ปรอท ราคา บาท
ปรอทวัดแก๊สเสีย G/E ราคา บาท
ปรอทวัดน้ำหล่อ ราคา บาท
ปรอทวัดอุณหภูมิน้ำมัน (เฉพาะไส้ปรอท) ราคา บาท
ปรอททางน้ำเครื่องไฟฟ้า #2, 3 (ตามตัวอย่าง) ราคา บาท
ปรอทแก๊สเสียเครื่องจักรใหญ่ (ตามตัวอย่าง) ราคา บาท
ปรอททางน้ำเครื่องจักรใหญ่ (ตามตัวอย่าง) ราคา บาท
ปรอทแก๊สเสียเครื่องไฟฟ้า #2, 3 (ตามตัวอย่าง) ราคา บาท
ปรอทวัดอุณหภูมิ COOLER น้ำมันหล่อเครื่องไฟฟ้า #2, 3 ราคา บาท
ไส้ปรอท วัดแก๊สเสียเครื่องไฟฟ้า 600 C ยาว 335 มม. ราคา บาท
ปรอทน้ำหล่อ M/E 0-100 ราคา บาท
ไส้ปรอทวัดแก๊สเสียเครื่องไฟฟ้า 600C ราคา บาท
ปรอทวัดแก๊สเสียเครื่องไฟฟ้า 0-600 C ยาว 13.5" ราคา บาท
ปรอทวัดแก๊สเสียเครื่องจักรใหญ่ 0-600 C ไม่มีหาง เกลียวตามตัวอย่าง ราคา บาท
ปรอทวัดน้ำหล่อพร้อมเสื้อ 0-100 C ตัวใหญ่ ไม่มีหาง เกลียวตามตัวอย่าง ราคา บาท
ปรอทวัดน้ำหล่อพร้อมเสื้อ 0-100 C ตัวเล็ก ไม่มีหาง เกลียวตามตัวอย่าง ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์สำหรับแก๊สเสียเทอร์โบเครื่องไฟฟ้า 1 วัด 0-600C ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์ (ครบชุด) 0-600 สำหรับ Generator 1 ราคา บาท

เทอร์โมมิเตอร์ (ตามตัวอย่าง) ทั้งชุด กระบอกพร้อมไส้ ทรงกลม ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์เครื่องไฟฟ้า No. 1 ทั้งชุด กระบอกพร้อมไส้ ราคา บาท
ไส้เทอร์โมมิเตอร์ (ตามตัวอย่าง) ***ต้องนำไปดัดแปลง ราคา บาท
ไส้เทอร์โมมิเตอร์เครื่องไฟฟ้า No. 2 ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์เครื่องไฟฟ้า No. 2 ทั้งชุด กระบอกพร้อมไส้ ราคา บาท
ไส้เทอร์โมมิเตอร์ ตามตัวอย่าง ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์ 0-600C พร้อม กระบอก ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแก๊สเสียเครื่องจักรใหญ่ ราคา บาท
กระบอกเทอร์โมมิเตอร์ทองเหลือง สำหรับ 0-100C ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์แก๊สเสีย 0-600C เครื่องไฟฟ้า 2 *** ตามตัวอย่าง ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิน้ำ 0-100C พร้อมกระบอก ***ตามตัวอย่าง ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์แก๊สเสีย 0-600C เครื่องไฟฟ้า 1 *** ตามตัวอย่าง ราคา บาท
THERMOMETER COMPLETE SET 0-100 C ราคา บาท
REFIL THERMOMETER 0-100 C ; L=125 mm. ราคา บาท
THERMOMETER COMPLETE SET ราคา บาท
REFILL THERMOMETER 0-600 C ; L=330 mm. ราคา บาท
REFILL THERMOMETER 0-600 C ยาว 350 มม. ราคา บาท
REFILL THERMOMETER 0-600 C ยาว 250 มม. ราคา บาท
REFILL THERMOMETER 0-100 C ยาว 158 มม. ราคา บาท
REFILL THERMOMETER 0-500 C ยาว 250 มม. ราคา บาท
INDUSTRIAL STRAIGHT THERMOMETER 0-100DEG ราคา บาท
INDUSTRIAL STRAIGHT THERMOMETER 0-100DEG ราคา บาท
Industrial thermometer in metal protection with thread ราคา บาท
INDUSTRIAL THERMOMETERS IN METAL PROTECTION ราคา บาท
Thermometer 0-100 c (เฉพาะไส้ปรอท) ราคา บาท


SPARE THERMOMETER 0-600 C ราคา บาท
THERMOMETER 10" , 0-600C WITH CASE ราคา บาท
Range ( Thermometer) 0-150 F ราคา บาท
spare glass thermometer centigrade 0-100C, 300mm length ราคา บาท
"L.O. Purifier " Thermometer 0-120 As sample ราคา บาท
"L.O. Purifier " Thermometer 0-120 As sample ราคา บาท
THERMOMETER (C.W) 0-100C (COMPLETE SET) ราคา บาท
THERMOMETER (EXH) 0-500C (COMPLETE SET) ราคา บาท
THERMOMETER, 0-100 C, + ADAPTOR + BALL VALVE ราคา บาท
THERMOMETER 0-100C AS PER SAMPLE ราคา บาท
CASE THERMOMETER ตามตัวอย่าง ราคา บาท
600 C THERMOMETER PF 1/2 ราคา บาท
100 C THERMOMETER PF 1/2 ราคา บาท
200 C THERMOMETER PF 1/2 ราคา บาท
THERMOMETER ( 100" ) PART NO 28521-300400 ราคา บาท
SPARE THERMOMETER ราคา บาท
SPARE THERMOMETER, 0-600 C ราคา บาท
THERMOMETER FOR YANMA 6 HAL-DTN , 0-500 C ราคา บาท
Thermometer Back 90 angle type 0-160 C ราคา บาท
Thermometer 0-600 C ราคา บาท
SPARE GLASS THERMOMETER 0-100 APS. ราคา บาท
THERMOMETER 100C วัดอุณหภูมิน้ำจืดเครื่องไฟฟ้า 1 ราคา บาท
THERMOMETER 0-600 FOR Q/E 1 6KFL-T (spare only) ราคา บาท
THERMOMETER 0-600 FOR Q/E 1 6KFL-T (spare only) ราคา บาท
SPARE GLASS THERMOMETER 0-100 APS. ราคา บาท

เทอร์โมมิเตอร์ (เฉพาะปรอท) 0-600 สำหรับ Genertor 2 ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์ (ครบชุด) 0-600 สำหรับ Generator 2 ราคา บาท
เทอร์โมมิเตอร์ Exh Gas 0-600 C ยาว 257 มม. ราคา บาท
ไส้เทอร์โมมิเตอร์เครื่องไฟฟ้า No. 1 ราคา บาท


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030