โคมไฟสัญญาณการเดินเรือ ( Navigation light )

เป็นโคมสัญญาณไฟ ที่ใช้ติดตั้งภายนอกตัวเรือเดินทะเล ship, vessel, tanker, etc. เพื่อช่วยเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็น โดยเรือทุกลำ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎการเดินเรือสากล International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREGS) ซึ่งกำหนดโดย International Maritime Organization (IMO) ในส่วนของ Part C - Lights and shapes ได้ระบุถึง ไฟสัญญาณ และ ทุ่น เพื่อบอกสถานะของเรือ โดยแบ่งตามขนาดเรือ ตามข้อมูล ในตารางข้างล่าง (ขวา)

ซึ่งโคมไฟที่เรานำเข้าจากต่างประเทศ เป็นโคมไฟที่สามารถใช้ได ้กับเรือที่มีความยาว 50 เมตร ขึ้นไป

รหัสสต๊อก 15843 โคมไฟเดินเรือ ชั้นเดียว สีเขียว 112.5องศา ระยะมองเห็น 3 n.m - Starboard light ขาย ราคา บาท / ชุด
รหัสสต๊อก 15844 โคมไฟเดินเรือ ชั้นเดียว สีแดง 112.5องศา ระยะมองเห็น 3 n.m - Port light ขาย ราคา บาท / ชุด
รหัสสต๊อก 15845 โคมไฟเดินเรือ ชั้นเดียว สีใส 225องศา ระยะมองเห็น 6 n.m - Masthead light ขาย ราคา บาท / ชุด
รหัสสต๊อก 15846 โคมไฟเดินเรือ ชั้นเดียว สีใส 135องศา ระยะมองเห็น 3 n.m - Stern light ขาย ราคา บาท / ชุด
รหัสสต๊อก 15847 โคมไฟเดินเรือ ชั้นเดียว สีใส 360องศา ระยะมองเห็น 3 n.m - All round light ขาย ราคา บาท / ชุด

รหัสสต๊อก 15838 โคมไฟเดินเรือ 2 ชั้น สีเขียว 112.5องศา ระยะมองเห็น 3 n.m - Starboard light ขาย ราคา บาท / ชุด
รหัสสต๊อก 15839 โคมไฟเดินเรือ 2 ชั้น สีแดง 112.5องศา ระยะมองเห็น 3 n.m - Port light ขาย ราคา บาท / ชุด
รหัสสต๊อก 15840 โคมไฟเดินเรือ 2 ชั้น สีใส 225องศา ระยะมองเห็น 6 n.m - Masthead light ขาย ราคา บาท / ชุด
รหัสสต๊อก 15841 โคมไฟเดินเรือ 2 ชั้น สีใส 135องศา ระยะมองเห็น 3 n.m - Stern light ขาย ราคา บาท / ชุด
รหัสสต๊อก 15842 โคมไฟเดินเรือ 2 ชั้น สีใส 360องศา ระยะมองเห็น 3 n.m - All round light ขาย ราคา บาท / ชุด

รายการโคมไฟสัญญาณเดินเรือ (Navigation Light Lamp) ตามหนังสือ ISSA / IMPA
ข้อมูลไฟสัญญาณ ตามข้อบังคับ COLREGS

ISSA: 37.04.21 MASTHEAD LIGHT CLEAR A-2 DOUBLE POLYCARBONATE LENS sell price thb / set
IMPA 37.04.22 SIDE LIGHT GREEN A-2 DOUBLE POLYCARBONATE LENS sell price thb / set
ISSA: 37.04.23 SIDE LIGHT RED A-2 DOUBLE POLYCARBONATE LENS sell price thb / set
IMPA 37.04.24 STERN LIGHT CLEAR A-2 DOUBLE POLYCARBONATE LENS sell price thb / set
ISSA: 37.04.25 TOWING LIGHT YELLOW A-2 SINGLE POLYCARBONATE LENS sell price thb / set
IMPA 37.04.26 WHITE LIGHT A-2 SINGLE POLYCARBONATE LENS sell price thb / set
ISSA: 37.04.27 RED LIGHT A-2 SINGLE POLYCARBONATE LENS sell price thb / set
IMPA 37.04.28 GREEN LIGHT A-2 SINGLE POLYCARBONATE LENS sell price thb / set
ISSA: 37.04.41 MAST HEAD LIGHT CLEAR A-2 DOUBLE GLASS LENS/METAL CASE sell price thb / set
IMPA 37.04.42 SIDE LIGHT GREEN A-2 DOUBLE GLASS LENS/METAL CASE sell price thb / set
ISSA: 37.04.43 SIDE LIGHT RED A-2 DOUBLE GLASS LENS/METAL CASE sell price thb / set
IMPA 37.04.44 STERN LIGHT CLEAR A-2 DOUBLE GLASS LENS/METAL CASE sell price thb / set
ISSA: 37.04.45 TOWING LIGHT YELLOW A-2 DOUBLE GLASS LENS/METAL CASE sell price thb / set
IMPA 37.04.46 WHITE LIGHT A-2 SINGLE GLASS LENS/METAL CASE sell price thb / set
ISSA: 37.04.47 RED LIGHT A-2 SINGLE GLASS LENS/METAL CASE sell price thb / set
IMPA 37.04.48 GREEN LIGHT A-2 SINGLE GLASS LENS/METAL CASE sell price thb / set

ตัวอย่าง ข้อความที่หมายถึงโคมไฟสัญญาณเดินเรือ พบในใบเบิกของทางเรือ ได้แก่
1. โคมไฟเสาเรือ (Masthead Light) ขาย ราคา บาท / ชุด
2. โคมเขียว (Green navigation light) โคมไฟกราบเรือสีเขียว (Sidelight) ขาย ราคา บาท / ชุด
3. โคมแดง (Red Navigation light) โคมไฟกราบเรือสีแดง ขาย ราคา บาท / ชุด
4. โคม 2 ชั้น (Double deck light) ขาย ราคา บาท / ชุด
5. โคมไฟท้ายเรือ (Stern light) ขาย ราคา บาท / ชุด
6. โคมไฟเสากระโดง ขาย ราคา บาท / ชุด
7. โคมไฟลากจูง (Towing Light) โคมไฟสีเหลือง ท้ายเรือ ขาย ราคา บาท / ชุด
8. ฯลฯ

เรือที่มีความยาว 50 เมตร (164 ft) ขึ้นไป
(In vessels of 50 metres (164 ft) or more in length: )
+ a masthead light, 6 nautical miles;
+ a sidelight, 3 miles;
+ a towing light, 3 miles;
+ a white, red, green or yellow all-around light, 3 miles.

เรือที่มีความยาว 12-50 เมตร (39-164 ft)
(In vessels between 12–50 metres (39–164 ft) in length; )
+ a masthead light, for vessel longer than 20 metres (66 ft), 5 miles; for vessel shorter than 20 metres (66 ft), 3 miles;
+ a sidelight, 2 miles;
+ a sternlight, 2 miles;
+ a white, red, green or yellow all-round light, 2 miles.

เรือที่มีความยาว น้อยกว่า 12 เมตร
( In vessels less than 12 metres (39 ft) in length: )
+ a masthead light, 2 miles;
+ a sidelight, 1 mile;
+ a towing light, 2 miles;
+ a white, red, green or yellow all-around light, 2 miles.

ที่มา : www.imo.org

ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030