กระดาษวัดกำลังอัด (Indicator Paper)
ใช้สำหรับบันทึกค่า (Recording Paper) ของเครื่องวัดแรงดันเครื่องจักร (Engine Pressure Indicator) มีลักษณะเป็นเล่ม

รหัส 5145 กระดาษวัดกำลังอัด 66 x 146 มม. ราคา บาท / เล่ม
ISSA: 65-26-54, IMPA: 652654 INDICATOR PAPER M-2L METALLIC WHITE 50'S 65X181MM
ISSA: 65-26-55, IMPA: 652655 INDICATOR PAPER M-2 METALLIC WHITE 50'S 66X146MM
ISSA: 65-26-56, IMPA: 652656 INDICATOR PAPER M-2 50'S 66X146MM NEW TYPE
ISSA: 65-26-57, IMPA: 652657 INDICATOR PAPER M-3 50'S 55X113MM NEW TYPE
ISSA: 65-26-58, IMPA: 652658 INDICATOR PAPER M-3 METALLIC WHITE 50'S 55X113MM
ISSA: 65-26-59, IMPA: 652659 INDICATOR PAPER W-3 METALLIC WHITE 50'S 35X113MM


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030