ป้าย IMO Safety Sign หรือ สติ๊กเกอร์เรืองแสง IMO Photoluminescent sticker

คือ ป้ายเพื่อความปลอดภัย (Safety sign) สำหรับ เรือเดินทะเล เรือเดินสมุทร มีลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์เรืองแสง Illuminescent Sticker ช่วยบอกตำแหน่ง ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

เช่น เมื่อเกิดเหตุขณะเวลากลางคืน แล้วต้องมุ่งไปยังจุดระดมพล (Assembly Station) หรือ เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง ป้ายบอกทางออก ฉุกเฉิน (Emergency Exit) ก็จะช่วยให้ คนเรือ สามารถออกจาก บริเวณห้องเครื่อง ซึ่งแสงภายนอกส่องลงไปไม่ถึงได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติของ ป้าย IMO เรืองแสง ที่จำหน่าย
(Photoliminescent IMO Safety Sign)

  • ไม่มีสารพิษ (Non-toxic), ไม่มีรังสีอันตราย (non-radioactive), ไม่มีสารฟอสฟอรัส หรือ ตะกั่ว (no phosphorous or lead)
  • อายุ 5 ปี (Service life 5 years)*
  • ระยะเวลาส่องสว่าง 8-10 ชม. (8-10 hour)
  • ความสว่าง (Luminance Performance) ของวัสดุที่ใช้
    After 10Min: 200mcd/m2 and After 60Min: 20mcd/m2 * *

หมายเหตุ
* อายุการใช้งาน ขึ้นอยู่กับการเตรียมพื้นผิว ก่อนติดสติ๊กเกอร์ IMO sign รวมทั้งปัจจัย จากความร้อน ความชื้น หรือ การใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง
* * ข้อกำหนด IMO A.752, SOLAS 1974 กำหนดการส่องสว่างไว้ที่
After 10Min: 15mcd/m2 and After 60Min: 2mcd/m2

ประเภทของสติ๊กเกอร์เรืองแสง Illuminescent safety sign sticker IMO Symbol

  • IMO Safety Sign
  • Direction Sign
  • Fire Control Symbol Sign
  • Fire Equipment Sign

นอกจากนี้ยังมีป้ายคำสั่ง (Mandatory Sign) และ ป้ายห้าม (Prohibit Sign) ที่ไม่ใช่ป้ายเรืองแสง หรือ ที่เรียกว่าป้ายขาว (White Vinyl Sign) เช่น ป้ายบังคับให้สวมหมวกนิรภัย ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ฯลฯ และ ยังมีโปสเตอร์ Poster ตามข้อกำหนดต่าง ๆ อีกด้วย

ขนาด ของสติ๊กเกอร์ IMO

ในภาพแบบเดียวกันสามารถมีได้หลายขนาด เช่น ป้ายจุดระดมพล (Muster Station IMO Safety Sign) มีทั้งขนาด 300x300mm และ 150x150mm แต่อย่างไรก็ตาม ขนาดที่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กัน จะขึ้นอยู่กับภาพของป้าย โดยเราจะระบุไว้ใต้ภาพ ในแคตตาล็อค และ มีกำกับเลข IMPA กับ ISSA ไว้ด้วย

ภาพสติ๊กเกอร์เรืองแสง หลังจากได้รับแสงประมาณ 5 นาที (ตัวล่าง)
โดยถ่ายเทียบกับตัวที่ไม่ได้รับแสง (ภาพคู่บน)

IMO Safety Sign

 

 

 

Photo Illuminescent Safety Sign

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับป้าย IMO เรืองแสง Photoluminescent Safety Sign

INTERNATIONAL STANDARD ISO 15370

Ships and marine technology - low location lighting on passenger ships Arrangement

SCOPE

This International Standard specifies the requirements for the approval, installation and maintenance of low-location lighting systems as defined in Chanpter II-2, Regulations 28 and 41-2 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 1974), as amended in 1996, and the IMO International Code for Fire Safety Systems.

ISO 2919:1999, Radiation protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification.

IMO Resolution MSC.98(73), International Code for Fire Safety Systems.

IMO Resolution A.760(18) (adopted on 4 November 1993), Symbols related to life-saving appliances and arrangements.

IMO MSC/Circular 451 (dated 24 September 1986), Guidance concerning the location of fire control plans for the assistance of shoreside fire-fighting personnel.

IMO RESOLUTION A.752 (18)

"GUIDELINES FOR THE EVALUATION, TESTING AND APPLICATION OF LOW-LOCATION LIGHTING ON PASSENGER SHIPS

SCOPE
These guidelines cover the approval, installation and maintenance of low-location lighting (LLL) required by the regulations II-2/28, paragraph 1.10 and II-2/41-2, paragraph 4.7 of the 1974 SOLAS

Photoluminescent (PL) system - An LLL system which uses PL material. Photoluminescent material contains a chemical (example: zinc sulphide) that has the quality of storing energy when illuminated by visible light. The PL material emits light which becomes visible when the ambient light source is less effectives. Without the light source to re-energize it, the PL material gives off the stored energy for a period of time with dimisnishing luminance.

7.2 Photoluminescent materials should provide at lease 15mcd/m2 measured 10 min after the removal of all external illuminating sources. The system should continue to provide luminance values greater then 2 mcd/m2 for 60 min.

IMO Symbols: symbols contained in IMO Resolution A.760(18) and IMO/MSC/Circular 451

ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030