หลอดฮาโลเจน (Halogen Lamp) หรือ หลอดไฟสปอร์ตไลท์ เป็นหลอดไฟ อีกชนิดที่เรียกกันสับสนมาก ทั้งนี้ หลอดไฟตามภาพด้านซ้าย คือ หลอดทังสเตนฮาโลเจน Tungsten Halogen Lamps J type, ขั้วแบบ R7S
โดยมีทั้งไฟ 110V และ 220V และ ความยาว ตามจำนวน Watt.

ภาพหลอดฮาโรเจน ไฟ 110V ขนาดต่าง ๆ สำหรับใช้ในเรือ

รหัส 6917 หลอดไฟทังสเตน ฮาโรเจน 110V 300W ยาว 117มม. ราคา บาท
ISSA: 79-12-61 IMPA 791261 Sport Light
Tungsten Halogen Lamp 110V 300W L-117mm

รหัส 6918 หลอดไฟทังสเตน ฮาโลเจน 110V 500W ยาว 117 มม. ราคา บาท
ISSA: 79-12-62 IMPA 791262 Spot Light
Tungsten Halogen Lamp 110V 500W L-117mm

รหัส 6919 หลอดไฟทังสเตน ฮาโลเจน 110V 1000W ยาว 189 มม. ราคา บาท
ISSA: 79-12-66 IMPA 791266 Spot Light
Tungsten Halogen Lamp 110V 1000W L-189mm

รหัส 6918 หลอดไฟทังสเตน ฮาโลเจน 110V 1500W ยาว 254 มม. ราคา บาท
ISSA: 79-12-6X IMPA 79126X Spot Light
Tungsten Halogen Lamp 110V 1500W L-254mm

รหัส 6931 หลอดไฟ J.D. E-11 110V 500W ราคา บาท / ดวง
ISSA: 79-12-55 IMPA 791255 Illumination Halogen lamp E11 110V 500W

รหัส 6932 หลอดไฟ J.T.T. 110V 500W E39 ราคา บาท / ดวง
ISSA: 79-12-71 IMPA 791271 Tubular Halogen Lamp E-39 110V 500W


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030