ปะเก็นยางล้วน กันน้ำ และ ปะเก็นยางล้วน กันน้ำมัน

รหัส 7029 ประเก็น ยางกันน้ำ ขนาด 1.5MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-12 Natural Rubber Joint Sheet 1.5 * 1M
รหัส 7030 ประเก็น ยางกันน้ำ ขนาด 2.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-13 Natural Rubber Joint Sheet 2.0 * 1M
รหัส 7031 ประเก็น ยางกันน้ำ ขนาด 3.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-14 Natural Rubber Joint Sheet 3.0 * 1M
รหัส 7033 ประเก็น ยางกันน้ำ ขนาด 5.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-16 Natural Rubber Joint Sheet 5.0 * 1M
รหัส 7036 ประเก็น ยางกันน้ำ ขนาด 10.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-19 Natural Rubber Joint Sheet 10.0 * 1M
รหัส 7041 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ขนาด 0.5MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA N/A Synthetic Rubber Joint Sheet 0.5MM * 1M
รหัส 7042 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ขนาด 1.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-31 Synthetic Rubber Joint Sheet 1.0MM * 1M
รหัส 7043 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ขนาด 1.5MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-32 Synthetic Rubber Joint Sheet 1.5MM * 1M
รหัส 7044 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ขนาด 2.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-33 Synthetic Rubber Joint Sheet 2.0MM * 1M
รหัส 7045 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ขนาด 3.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-34 Synthetic Rubber Joint Sheet 3.0MM * 1M
รหัส 7047 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ขนาด 5.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-36 Synthetic Rubber Joint Sheet 5.0MM * 1M
รหัส 7049 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ขนาด 10.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-39 Synthetic Rubber Joint Sheet 10.0MM * 1M

ปะเก็นยางล้วน กันน้ำ
Natural Rubber Joint Sheets
For pipe flanges or cover gaskets where gas, hot or cold water, diluted solutions, low pressures and service steam are used. Sell by meter or full roll of 100kg.

ปะเก็นยางล้วน กันน้ำมัน
Synthetic Rubber Joint Sheet (Oil resistance)
Made from natural oil-resistant rubber mixed into sheet form. For pipe flanges servicing petroleum solvent for heavy or light oil and for animal or vegetable oils.

ประเก็นยางไส้ด้าย กันน้ำ

รหัส 7037 ประเก็น ยางกันน้ำ ไส้ด้าย ขนาด 1.5MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-51 Cotton Insertion Rubber Joint Sheet 1.5MM * 1M
รหัส 7038 ประเก็น ยางกันน้ำ ไส้ด้าย ขนาด 2.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-52 Cotton Insertion Rubber Joint Sheet 2.0MM * 1M
รหัส 7039 ประเก็น ยางกันน้ำ ไส้ด้าย ขนาด 3.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-53 Cotton Insertion Rubber Joint Sheet 3.0MM * 1M
รหัส 7040 ประเก็น ยางกันน้ำ ไส้ด้าย ขนาด 5.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA N/A Cotton Insertion Rubber Joint Sheet 5.0MM * 1M
รหัส 12329 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ไส้ด้าย ขนาด 1.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA N/A Cotton Insertion Synthetic Rubber Joint Sheet 1.0MM * 1M
รหัส 7052 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ไส้ด้าย ขนาด 1.5MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA N/A Cotton Insertion Synthetic Rubber Joint Sheet 1.5MM * 1M
รหัส 7053 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ไส้ด้าย ขนาด 2.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA N/A Cotton Insertion Synthetic Rubber Joint Sheet 2.0MM * 1M
รหัส 7054 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ไส้ด้าย ขนาด 3.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA N/A Cotton Insertion Synthetic Rubber Joint Sheet 3.0MM * 1M
รหัส 7056 ประเก็น ยางล้วนกันน้ำมัน ไส้ด้าย ขนาด 5.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA N/A Cotton Insertion Synthetic Rubber Joint Sheet 5.0MM * 1M

 

ประเก็นยางไส้ด้าย กันน้ำ
Cotton Insertion Rubber Joint Sheets
Cotton inserted natural rubber sheet. For the same use as a natural rubber sheet.

ประเก็นไม้ก๊อกผสมยาง

รหัส 7019 ประเก็น ไม้ก๊อก ขนาด 1.5MM * 2' * 3' ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Vegetable Fiber Joint Sheet 1.5MM * 1M * 1M
รหัส 7020 ประเก็น ไม้ก๊อก ขนาด 2.0MM * 2' * 3' ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Vegetable Fiber Joint Sheet 2.0MM * 1M * 1M
รหัส 7021 ประเก็น ไม้ก๊อก ขนาด 3.0MM * 2' * 3' ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Vegetable Fiber Joint Sheet 3.0MM * 1M * 1M
รหัส 7024 ประเก็น ไม้ก๊อกผสมยาง ขนาด 1.5MM * 1M * 1M ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA 81-10-86 Vegetable Fiber oil-proof Joint Sheet 1.5MM * 1M * 1M
รหัส 7025 ประเก็น ไม้ก๊อกผสมยาง ขนาด 2.0MM * 1M * 1M ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Vegetable Fiber oil-proof Joint Sheet 2.0MM * 1M * 1M
รหัส 7026 ประเก็น ไม้ก๊อกผสมยาง ขนาด 3.0MM * 1M * 1M ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA 81-10-88 Vegetable Fiber oil-proof Joint Sheet 3.0MM * 1M * 1M

ประเก็นไม้ก๊อกผสมยาง
Cork-Rubber Joint Sheet
Made of cork skin and mixed with rubber by rolling

ปะเก็นยางปูพื้น หน้าตู้คอนโทรล
Studded Rubber Mats, Raised Coin

Use for laid in front of control panel. Made of Rubber. Thickness is 4.5mm. If include raised coin thickness is 5.0mm.

รหัส 7057 ประเก็น ยางปูหน้าตู้คอนโทรล ขนาด 4.5MM * 1.2M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA N/A Studded Rubber Mats, T: 4.5MM x 1.2M

ปะเก็นยางปูพื้น หน้าตู้คอนโทรล

ประเก็นหนัง / ปะเก็นกระดาษ สีน้ำตาล
Vegetable Fiber Oil-Proof Joint Sheet
Made of chemically treated vegetable fiber. For packing against gasoline, oil, water, and lubricating oil.

รหัส 7058 ประเก็น หนัง ขนาด 0.4MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA N/A Cortex Joint Sheet 0.4MM * 1M
รหัส 7059 ประเก็น หนัง ขนาด 0.7MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA N/A Cortex Joint Sheet 0.7MM * 1M
รหัส 7060 ประเก็น หนัง ขนาด 1.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-01 Cortex Joint Sheet 1.0MM * 1M
รหัส 7061 ประเก็น หนัง ขนาด 1.4MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-02 Cortex Joint Sheet 1.4MM * 1M
รหัส 7062 ประเก็น หนัง ขนาด 2.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-03 Cortex Joint Sheet 2.0MM * 1M
รหัส 7063 ประเก็น หนัง ขนาด 3.0MM * 1M ราคา บาท / เมตร ISSA or IMPA 81-11-04 Cortex Joint Sheet 3.0MM * 1M

ประเก็นหนัง / ปะเก็นกระดาษ สีน้ำตาล

ปะเก็นกระดาษแดง
Compressed Asbestos Red Jointing Sheet (General)
An economical sheet that can be used for a wide range of fluid services. You can use with water, hot water, air, steam, dilute acid, dilute alkali, saline solution, animal or plant oil, alcohol, ordinary gases, etc.

รหัส 7004 ประเก็น แอสเบสทอส แดง 4 x 5 ฟุต x 0.5มม. ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Sheet Packing Asbestos Red 4' x 5' T: 0.5MM
รหัส 7005 ประเก็น แอสเบสทอส แดง 4 x 5 ฟุต x 1.0มม. ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Sheet Packing Asbestos Red 4' x 5' T: 1.0MM
รหัส 7006 ประเก็น แอสเบสทอส แดง 4 x 5 ฟุต x 1.5มม. ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Sheet Packing Asbestos Red 4' x 5' T: 1.5MM
รหัส 7007 ประเก็น แอสเบสทอส แดง 4 x 5 ฟุต x 2.0มม. ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Sheet Packing Asbestos Red 4' x 5' T: 2.0MM
รหัส 7008 ประเก็น แอสเบสทอส แดง 4 x 5 ฟุต x 3.0มม. ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Sheet Packing Asbestos Red 4' x 5' T: 3.0MM

ปะเก็นกระดาษแดง

ปะเก็นแผ่น Valqua ไม่ผสมแอสเบสทอส รุ่น 6500
Compressed NON-Asbestos Jointing Sheet

รหัส 14860 ประเก็น Non Asbestos VALQUA#6500 0.5MM*1270*1270MM ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA 81-12-XX Sheet Packing Non Asbestos VALQUA#6500 0.5MM*1270*1270MM
รหัส 14861 ประเก็น Non Asbestos VALQUA#6500 1.0MM*1270*1270MM ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA 81-12-XX Sheet Packing Non Asbestos VALQUA#6500 1.0MM*1270*1270MM
รหัส 14862 ประเก็น Non Asbestos VALQUA#6500 1.5MM*1270*1270MM ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA 81-12-XX Sheet Packing Non Asbestos VALQUA#6500 1.5MM*1270*1270MM
รหัส 10698 ประเก็น Non Asbestos VALQUA#6500 2.0MM*1270*1270MM ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA 81-12-92 Sheet Packing Non Asbestos VALQUA#6500 2.0MM*1270*1270MM
รหัส 10699 ประเก็น Non Asbestos VALQUA#6500 3.0MM*1270*1270MM ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA 81-12-93 Sheet Packing Non Asbestos VALQUA#6500 3.0MM*1270*1270MM


ปะเก็นแผ่น Valqua ไม่ผสมแอสเบสทอส รุ่น 6500
Compressed NON-Asbestos Jointing Sheet

Great purpose compressed fiber sheet containing organic and inorganic fibers with an NBR binder. It offer very good oil and heat resistance and conforms to British National Water Council’s requirements for safety and hygiene. It has American Bureau of shipping’s type approval for the gaskets of fire mains and fittings.
Mainly used on pipe flanges and joints of machinery and equipment including ship and automobiles. Suitable for air, water, steam, petroleum oils, oil gases, aqueous solutions of salt, weak acids, weak alkalis and general gases.

ปะเก็นดำไส้ลวด ทนร้อน
Asbestos Black, Wire inserted, Joint Sheet

รหัส 7009 ประเก็น แอสเบสทอสไส้ลวด Tombo 1992 ขนาด 1มม. x 5 'x 5' ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Sheet Packing Asbestos W/Steel Wire Tombo 1992 size 1.0mm x 5' x 5'
รหัส 7010 ประเก็น แอสเบสทอสไส้ลวด Tombo 1992 ขนาด 2มม. x 5 'x 5' ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Sheet Packing Asbestos W/Steel Wire Tombo 1992 size 2.0mm x 5' x 5'
รหัส 7011 ประเก็น แอสเบสทอสไส้ลวด Tombo 1992 ขนาด 3มม. x 5 'x 5' ราคา บาท / แผ่น ISSA or IMPA N/A Sheet Packing Asbestos W/Steel Wire Tombo 1992 size 3.0mm x 5' x 5'

 

ปะเก็นดำไส้ลวด ทนร้อน
Asbestos Black, Wire inserted, Joint Sheet
Made of wire interwoven into heat-resist asbestos compound. Mainly for pipe flanges, gasket cover of H.P. gas, super heat steam etc. Color one side is gray, other side is black from graphite.


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030