หลอดฟลูออเรสเซ้นต์ (Fluorescent lamp)

หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า หลอดนีออน เป็นหลอดไฟอีกชนิด ที่ถูกเข้าใจผิดกันมาก โดยหลอดไฟนีออน 110V สำหรับใช้ในเรือ กับ 220V ที่ใช้ตามบ้าน ที่จริงแล้วจะขึ้นอยู่กับ บาลาส, สตาร์ทเตอร์ คือ ถ้าไฟเรือ เป็นไฟ 110V จะต้องใช้บาลาส และ สตาร์ทเตอร์ ไฟ 110V จะใช้แบบทั่วไป 220V ไม่ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ตัวหลอดนีออน ก็ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องความยาว โดย ส่วนใหญ่เรือในบ้านเราจะเป็นเรือมือ 2 หรือ ต่อจากต่างประเทศ ซึ่งโคมไฟในเรือ มักจะใช้กับหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 20W ที่มีความยาว 580 มม. (วัดไม่รวมขา) ขณะที่โคมในประเทศที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. จะผลิตสำหรับ หลอดนีออน 18W ที่มีความยาว 588.7 มม. (หรือบางคนเรียก 590 มม.) ทั้งนี้เป็นความยาว ไม่รวมขาหลอด โดยจะวัดจากปลาย ขั้วโลหะ ถึง อีกฝั่ง

รหัส 6955 หลอดไฟ นีออน 18W x 580mm ราคา บาท / ดวง
ISSA: 79-14-07 IMPA 791407 Fluorescent Lamp, 20W 580mm 110V

รหัส 10974 หลอดไฟ นีออน 18W x 588.7mm ราคา บาท / หลอด
ISSA: 79-14-10 IMPA 791410 Fluorescent Lamp, 18W 588.7mm 220V

รหัส 6942 บาลาส 110V 20W
ISSA: 79.15.55 IMPA 791555 Ballast for FL-Lamp 110V 20W

รหัส 6963 สตาร์ทเตอร์ 110V
ISSA: 79.15.XX IMPA 7915XX Starter for Fluorescent lamp 20W 110V


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030