ข้อต่อท่อส่งน้ำมัน สำหรับเรือน้ำมัน Flexible Pipe Coupling ช่วยให้การต่อปลายท่อ 2 ข้างเข้าด้วยกัน เป็นไปได้ อย่างสะดวก และรวดเร็ว เหมาะกับท่อส่งน้ำมัน ลดปัญหาเรื่อง การทำมุมเอียงของท่อ (Angular) และ ระยะห่าง (Gap) ระหว่างท่อ 2 เส้น

คอปปลิ้ง pipe couping สำหรับต่อท่อนี้ มีหลายขนาด โดย ดูได้จากรายละเอียดข้างล่าง

และเพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้มากยิ่งขึ้น โปรดดู ภาพวิธีการติดตั้งข้างล่าง

หมายเหตุ คัพปลิ้งชนิดนี้ (dresser type pipe cupling) เป็นสินค้าสั่งนำเข้า import by order กรุณาเผื่อระยะเวลา ในการเช็คราคาและ สั่งนำเข้าล่วงหน้า

วิธีการติดตั้งข้อต่อท่อ คัปปลิ้ง
(How to Install Flexible pipe coupling)

ID: 12813, ISSA: 73-50-03 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 10" ขาย ราคา บาท
ID: 12814, ISSA: 73-50-04 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 12" ขาย ราคา บาท
ID: 12815, ISSA: 73-50-05 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 14" ขาย ราคา บาท
ID: 12816, ISSA: 73-50-06 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 16" ขาย ราคา บาท
ID: 12817, ISSA: 73-50-07 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 18" ขาย ราคา บาท
ID: 12818, ISSA: 73-50-08 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 20" ขาย ราคา บาท
ID: 12819, ISSA: 73-50-09 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 22" ขาย ราคา บาท
ID: 12820, ISSA: 73-50-10 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 24" ขาย ราคา บาท
ID: 12821, ISSA: 73-50-11 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 26" ขาย ราคา บาท
ID: 12822, ISSA: 73-50-12 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 28" ขาย ราคา บาท
ID: 12823, ISSA: 73-50-13 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 30" ขาย ราคา บาท
ID: 12824, ISSA: 73-50-14 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 32" ขาย ราคา บาท
ID: 12811, ISSA: 73-50-01 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 6" ขาย ราคา บาท
ID: 12812, ISSA: 73-50-02 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 10, M.ring L 178mm สำหรับท่อ 8" ขาย ราคา บาท

ID: 12827, ISSA: 73-49-43 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 10" ขาย ราคา บาท
ID: 12828, ISSA: 73-49-44 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 12" ขาย ราคา บาท
ID: 12829, ISSA: 73-49-45 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 14" ขาย ราคา บาท
ID: 12830, ISSA: 73-49-46 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 16" ขาย ราคา บาท
ID: 12831, ISSA: 73-49-47 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 18" ขาย ราคา บาท
ID: 12832, ISSA: 73-49-48 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 20" ขาย ราคา บาท
ID: 12833, ISSA: 73-49-49 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 22" ขาย ราคา บาท
ID: 12834, ISSA: 73-49-50 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 24" ขาย ราคา บาท
ID: 12835, ISSA: 73-49-51 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 26" ขาย ราคา บาท
ID: 12836, ISSA: 73-49-52 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 28" ขาย ราคา บาท
ID: 12837, ISSA: 73-49-53 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 30" ขาย ราคา บาท
ID: 12838, ISSA: 73-49-54 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 32" ขาย ราคา บาท
ID: 12825, ISSA: 73-49-41 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 6" ขาย ราคา บาท
ID: 12826, ISSA: 73-49-42 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 204mm สำหรับท่อ 8" ขาย ราคา บาท

ID: 12841, ISSA: 73-49-63 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 10" ขาย ราคา บาท
ID: 12842, ISSA: 73-49-64 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 12" ขาย ราคา บาท
ID: 12843, ISSA: 73-49-65 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 14" ขาย ราคา บาท
ID: 12844, ISSA: 73-49-66 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 16" ขาย ราคา บาท
ID: 12845, ISSA: 73-49-67 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 18" ขาย ราคา บาท
ID: 12846, ISSA: 73-49-68 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 20" ขาย ราคา บาท
ID: 12847, ISSA: 73-49-69 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 22" ขาย ราคา บาท
ID: 12848, ISSA: 73-49-70 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 24" ขาย ราคา บาท
ID: 12849, ISSA: 73-49-71 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 26" ขาย ราคา บาท
ID: 12850, ISSA: 73-49-72 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 28" ขาย ราคา บาท
ID: 12851, ISSA: 73-49-73 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 30" ขาย ราคา บาท
ID: 12852, ISSA: 73-49-74 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 32" ขาย ราคา บาท
ID: 12839, ISSA: 73-49-61 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 6" ขาย ราคา บาท
ID: 12840, ISSA: 73-49-62 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 224mm สำหรับท่อ 8" ขาย ราคา บาท

ID: 12855, ISSA: 73-49-83 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 10" ขาย ราคา บาท
ID: 12856, ISSA: 73-49-84 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 12" ขาย ราคา บาท
ID: 12857, ISSA: 73-49-85 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 14" ขาย ราคา บาท
ID: 12858, ISSA: 73-49-86 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 16" ขาย ราคา บาท
ID: 12859, ISSA: 73-49-87 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 18" ขาย ราคา บาท
ID: 12860, ISSA: 73-49-88 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 20" ขาย ราคา บาท
ID: 12861, ISSA: 73-49-89 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 22" ขาย ราคา บาท
ID: 12862, ISSA: 73-49-90 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 24" ขาย ราคา บาท
ID: 12863, ISSA: 73-49-91 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 26" ขาย ราคา บาท
ID: 12864, ISSA: 73-49-92 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 28" ขาย ราคา บาท
ID: 12865, ISSA: 73-49-93 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 30" ขาย ราคา บาท
ID: 12866, ISSA: 73-49-94 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 32" ขาย ราคา บาท
ID: 12853, ISSA: 73-49-81 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 6" ขาย ราคา บาท
ID: 12854, ISSA: 73-49-82 , ข้อต่อท่อ Pipe coupling Style 11, M.ring L 254mm สำหรับท่อ 8" ขาย ราคา บาท

ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030