จำหน่ายชุดผจญเพลิง Fireman's Outfits

ชุดไฟร์แมน เอ้าฟิต หรือ ชุดผจญเพลิง เป็นชุดอลูมิไนซ์ Aluminized Suit วัสดุทำจากผ้า อลูมิไนท์ ช่วยป้องกันความร้อนจากเปลวเพลิง (Protective clothing) เป็นสินค้าผลิตในประเทศจีน แต่ได้รับมาตรฐาน

 • SOLAS 2000 AMENDMENT TO SOLAS 1974
 • CHAPTER 3 of International Code for Fire Safety Systems
 • GA 88-1994 Fire Protective Clothing against Performance and Test Method
 • Class CCS Approved

ชุดอลูมิไนส์เหมาะสำหรับงานเรือเดินทะเล ใช้เพื่อ ความปลอดภัย ในการทำงานในเรือ Safety equipment หรือ เพื่องานดับเพลิง / ผจญเพลิง Fire returdant Aluminized Suit

Material Properties สำหรับชุด Fire man outfit แบบ Aluminized

 • Flame-retarded fabric coated with aluminum foil.
 • Heat radiation resistance: Under the heat radiation with 10kw/m2 the increase of temperature on inner surface not over than 25 C after irradiate 30 seconds.
 • Length of flame retarded carbon (7s) less or equal to 100mm
 • Waterproof properties more or equal to 4000pa
 • Tearing strength more or equal 32N

ภาพชุด Aluminized Suit Fireman's Outfit SOLAS Approve, Class CCS

Fireman Outfit Aluminized Suit SOLAS

ภายในชุดผจญเพลิง Aluminized Fire man out fit ประกอบด้วย

 1. Face Shield
 2. Helmet
 3. Gloves
 4. Boots
 5. Aluminized Suit

จำหน่ายชุดผจญเพลิง (Fireman Outfits) แบบ Aluminized Suit ราคา บาท / ชุด
(ขายเป็นชุด ไม่แยกชิ้นครับ)

ภาพ Aluminized Suit ที่ขาย

Aluminized Suit, Fireman's Outfits

รายการตามหนังสือ ISSA หรือ หนังสือ IMPA

 • 33-09-01 FIREMAN'S SUITS COMPLETE H.K.APPROVED
 • 33-09-02 FIREMAN'S SAFETY HELMET H.K.APPROVED
 • 33-09-03 FIREMAN'S SAFETY COAT H.K.APPROVED
 • 33-09-04 FIREMAN'S SAFETY BOOTS H.K.APPROVED
 • 33-09-05 FIREMAN'S SAFETY GLOVES 5-FINGERS H.K.APPROVED
 • 33-09-11 ALUMINIZED SUIT COMPLETE UK DOT/USCG APPROVED
 • 33-09-12 FIREMAN'S COAT UNLINED UK DOT/USCG APPROVED
 • 33-09-14 HELMET WITH NECK PROTECTION UK DOT/USCG APPROVED
 • 33-09-15 GLOVES GAUNTLET ALUMINIZED RAYON UK DOT/USCG APPROVED
 • 33-09-16 BOOTS FIREMAN'S LEATHER UK DOT/USCG APPROVED
 • 33-09-21 FIREMAN'S SUITS COMPLETE N.M.D.APPROVED
 • 33-09-22 FIREMAN'S HELMET N.M.D.APPROVED
 • 33-09-23 FIREMAN'S COAT N.M.D.APPROVED
 • 33-09-24 FIREMAN'S BOOTS N.M.D.APPROVED
 • 33-09-25 FIREMAN'S GLOVES N.M.D.APPROVED

ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030