ลวดสลิงฉุกเฉินสำหรับพ่วงเรือ หรือ
ลวดสลิง Fire Wire ( Emergency Fire Wire Sling)
ใช้สำหรับ พ่วงจูงเรือ โดยมีลักษณะแตกต่างกัน
สำหรับเรือแต่ละลำ โดยต้องการข้อมูล
ดังนี้

1. ขนาดลวดสลิง โต _____ มม. [ หรือ ] นิ้ว-หุน

2. ขนาดห่วงหูช้าง
+ โต _____ ซม. x ยาว _____ซม. [ หรือ ]
+ คล้องกับพุก โต _____ ซม. [ หรือ ]
+ เส้นรอบวงของหูช้าง [ หรือ ]
+ ส่งตัวอย่างเก่ามาทำตามแบบ

3. ความยาว รวมห่วงหูช้าง [ หรือ ] ความยาวเฉพาะสลิง ไม่รวมห่วงหูช้าง

4. อื่น ๆ เช่น ใบรับรอง / สวมสายยาง ฯลฯ

ตัวอย่างการเขียนเบิก :
1. ลวดสลิงพ่วงเรือ ขนาด 19 มม. ปลาย 2 ข้างทำห่วงหูช้าง โต 50 ซม. ยาว 100 ซม. ความยาวรวม 30 เมตร สวมสายยางตลอดเส้น จำนวน 2 เส้น
2. Emergency Fire Wire Dia: 1" Both End with Loop dia: 1.2mtr, Overall Length: 35mtr, Cover with plastic clear hose. 2 ea
3. ลวดสลิงฉุกเฉิน โต 20 มม. ห่วงหูช้างคล้องกับพุกโต 80 ซม. ยาวไม่รวมห่วง 25 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมใบรับรอง
4. ฯลฯ


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030