จำหน่าย ข้อต่อสวมเร็ว แบบ แคมแอนด์กรูฟ (Cam & Groove Coupling)
มีทั้งวัสดุ ทองเหลือง (Bronze), อลูมิเนียม (Aluminium), สแตนเลส (Stainless Steel) ใช้สำหรับต่อสายยาง 2 เส้นเข้าด้วย หรือ ต่อสายยางเข้ากับเกลียวที่ทำไว้ ทั้งนี้เกลียวมีทั้งเกลียว NPT (เกลียวอเมริกัน) และ เกลียว BSP (เกลียวประปา)

เหมาะสำหรับงานเรือน้ำมัน, แท่นขุดเจาะน้ำมัน, คลังน้ำมัน และ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

วิธีเรียกข้อต่อโดยทั่วไปจะเรียกกันเป็นพาร์ท A (Part A) หรือ Part B, Part C, Part D, Part E, Part F, Part DC, Part DP เพราะสะดวกและเข้าใจได้ตรงกัน โดยเราสามารถสังเกตตามภาพ ดังนี้

ข้อต่อฝั่งตัวเมีย (เต้ารับ) จะเรียก Coupler (ใช้คู่กับ Adaptor)
ข้อต่อฝั่งตัวผู้ (ที่ใช้เสียบ) จะเรียก Adaptor (ใช้คู่กับ Coupler)
ข้อต่อฝั่งเสียบเข้าสายยาง จะเรียก Hose Shank
ข้อต่อฝั่งเกลียวนอก เรียก Male Thread
ข้อต่อฝั่งเกลียวใน เรียก Female Thread
ฝาครอบ (Dust Cap) ใช้สำหรับปิดตัว Adaptor
ปลั๊กอุด (Dust Plug) ใช้สำหรับอุดปิดตัว Coupler

หมายเหตุ เกลียวนอก กับ เกลียวใน มีทั้งเกลียว BSP และ NPT ครับ

The multi-purposed quick coupling, can be applied for various fields of industry petroleum, chemistry, steel, medicines, food, agriculture, marine etc. Easy operation with out tools but hand to force down cam arms compressing the coupler gasket ensure a tight seal. Cam designed to prevent loosening against vibration and accidental breaking. Product is conform to specification of MIL-C-27487

ตัวอย่างการเขียนเบิก
> ข้อต่อสวมเร็ว Part A, ทองเหลือง, เกลียวประปา 1"
> ข้อต่อทองเหลือง part B, 1" BSP
> ฝาครอบ DP สแตนเลส ขนาด 2"

Table for Cam and Groove Part A
ID: 10, ISSA: 35-17-17 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 11, ISSA: 35-17-19 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 12, ISSA: 35-17-18 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 13, ISSA: 35-17-20 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 14, ISSA: 35-17-21 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 15, ISSA: 35-17-22 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 16, ISSA: 35-17-16 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 17, ISSA: 35-17-23 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 18, ISSA: 35-17-24 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, BSP, 5" ขาย ราคา บาท
ID: 19, ISSA: 35-17-25 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, BSP, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 30, ISSA: 35-17-33 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 31, ISSA: 35-17-35 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 32, ISSA: 35-17-34 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 33, ISSA: 35-17-36 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 34, ISSA: 35-17-37 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 35, ISSA: 35-17-38 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 36, ISSA: 35-17-32 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 37, ISSA: 35-17-39 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 46, ISSA: 35-17-03 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 47, ISSA: 35-17-05 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 48, ISSA: 35-17-04 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 49, ISSA: 35-17-06 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 50, ISSA: 35-17-07 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 51, ISSA: 35-17-08 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 52, ISSA: 35-17-02 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 53, ISSA: 35-17-09 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 54, ISSA: 35-17-11 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, BSP, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 20, ISSA: 35-17-17 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 21, ISSA: 35-17-19 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 22, ISSA: 35-17-18 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 23, ISSA: 35-17-20 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 24, ISSA: 35-17-21 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 25, ISSA: 35-17-22 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 26, ISSA: 35-17-16 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 27, ISSA: 35-17-23 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 28, ISSA: 35-17-24 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, NPT, 5" ขาย ราคา บาท
ID: 29, ISSA: 35-17-25 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, ทองเหลือง, NPT, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 38, ISSA: 35-17-33 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 39, ISSA: 35-17-35 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 40, ISSA: 35-17-34 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 41, ISSA: 35-17-36 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 42, ISSA: 35-17-37 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 43, ISSA: 35-17-38 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 44, ISSA: 35-17-32 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 45, ISSA: 35-17-39 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, สแตนเลส, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 55, ISSA: 35-17-03 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 56, ISSA: 35-17-05 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 57, ISSA: 35-17-04 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 58, ISSA: 35-17-06 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 59, ISSA: 35-17-07 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 60, ISSA: 35-17-08 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 61, ISSA: 35-17-02 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 62, ISSA: 35-17-09 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 63, ISSA: 35-17-11 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part A, อลูมิเนียม, NPT, 6" ขาย ราคา บาท
Table for Cam and Groove Part B
ID: 64, ISSA: 35-18-67 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 65, ISSA: 35-18-69 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 66, ISSA: 35-18-68 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 67, ISSA: 35-18-70 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 68, ISSA: 35-18-71 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 69, ISSA: 35-18-72 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 70, ISSA: 35-18-66 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 71, ISSA: 35-18-73 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 72, ISSA: 35-18-74 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, BSP, 5" ขาย ราคา บาท
ID: 73, ISSA: 35-18-75 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, BSP, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 84, ISSA: 35-18-83 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 85, ISSA: 35-18-85 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 86, ISSA: 35-18-84 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 87, ISSA: 35-18-86 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 88, ISSA: 35-18-87 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 89, ISSA: 35-18-88 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 90, ISSA: 35-18-82 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 91, ISSA: 35-18-89 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 100, ISSA: 35-18-53 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 101, ISSA: 35-18-55 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 102, ISSA: 35-18-54 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 103, ISSA: 35-18-56 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 104, ISSA: 35-18-57 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 105, ISSA: 35-18-58 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 106, ISSA: 35-18-52 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 107, ISSA: 35-18-59 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 108, ISSA: 35-18-61 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, BSP, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 74, ISSA: 35-18-67 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 75, ISSA: 35-18-69 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 76, ISSA: 35-18-68 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 77, ISSA: 35-18-70 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 78, ISSA: 35-18-71 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 79, ISSA: 35-18-72 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 80, ISSA: 35-18-66 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 81, ISSA: 35-18-73 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 82, ISSA: 35-18-74 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, NPT, 5" ขาย ราคา บาท
ID: 83, ISSA: 35-18-75 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, ทองเหลือง, NPT, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 92, ISSA: 35-18-83 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 93, ISSA: 35-18-85 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 94, ISSA: 35-18-84 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 95, ISSA: 35-18-86 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 96, ISSA: 35-18-87 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 97, ISSA: 35-18-88 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 98, ISSA: 35-18-82 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 99, ISSA: 35-18-89 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, สแตนเลส, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 109, ISSA: 35-18-53 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 110, ISSA: 35-18-55 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 111, ISSA: 35-18-54 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 112, ISSA: 35-18-56 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 113, ISSA: 35-18-57 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 114, ISSA: 35-18-58 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 115, ISSA: 35-18-52 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 116, ISSA: 35-18-59 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 117, ISSA: 35-18-61 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part B, อลูมิเนียม, NPT, 6" ขาย ราคา บาท
Table for Cam and Groove Part C
ID: 118, ISSA: 35-20-16 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, ทองเหลือง ขนาด 1" ขาย ราคา บาท
ID: 119, ISSA: 35-20-18 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, ทองเหลือง ขนาด 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 120, ISSA: 35-20-17 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, ทองเหลือง ขนาด 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 121, ISSA: 35-20-19 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, ทองเหลือง ขนาด 2" ขาย ราคา บาท
ID: 122, ISSA: 35-20-20 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, ทองเหลือง ขนาด 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 123, ISSA: 35-20-21 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, ทองเหลือง ขนาด 3" ขาย ราคา บาท
ID: 124, ISSA: 35-20-15 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, ทองเหลือง ขนาด 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 125, ISSA: 35-20-22 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, ทองเหลือง ขนาด 4" ขาย ราคา บาท
ID: 126, ISSA: 35-20-23 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, ทองเหลือง ขนาด 5" ขาย ราคา บาท
ID: 127, ISSA: 35-20-24 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, ทองเหลือง ขนาด 6" ขาย ราคา บาท
ID: 128, ISSA: 35-20-32 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, สแตนเลส ขนาด 1" ขาย ราคา บาท
ID: 129, ISSA: 35-20-34 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, สแตนเลส ขนาด 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 130, ISSA: 35-20-33 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, สแตนเลส ขนาด 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 131, ISSA: 35-20-35 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, สแตนเลส ขนาด 2" ขาย ราคา บาท
ID: 132, ISSA: 35-20-36 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, สแตนเลส ขนาด 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 133, ISSA: 35-20-37 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, สแตนเลส ขนาด 3" ขาย ราคา บาท
ID: 134, ISSA: 35-20-31 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, สแตนเลส ขนาด 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 135, ISSA: 35-20-38 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, สแตนเลส ขนาด 4" ขาย ราคา บาท
ID: 136, ISSA: 35-20-02 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, อลูมิเนียม ขนาด 1" ขาย ราคา บาท
ID: 137, ISSA: 35-20-04 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, อลูมิเนียม ขนาด 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 138, ISSA: 35-20-03 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, อลูมิเนียม ขนาด 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 139, ISSA: 35-20-05 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, อลูมิเนียม ขนาด 2" ขาย ราคา บาท
ID: 140, ISSA: 35-20-06 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, อลูมิเนียม ขนาด 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 141, ISSA: 35-20-07 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, อลูมิเนียม ขนาด 3" ขาย ราคา บาท
ID: 142, ISSA: 35-20-01 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, อลูมิเนียม ขนาด 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 143, ISSA: 35-20-08 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, อลูมิเนียม ขนาด 4" ขาย ราคา บาท
ID: 144, ISSA: 35-20-10 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part C, อลูมิเนียม ขนาด 6" ขาย ราคา บาท
Table for Cam and Groove Part D

ID: 145, ISSA: 35-18-17 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 146, ISSA: 35-18-19 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 147, ISSA: 35-18-18 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 148, ISSA: 35-18-20 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 149, ISSA: 35-18-21 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 150, ISSA: 35-18-22 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 151, ISSA: 35-18-16 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 152, ISSA: 35-18-23 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 153, ISSA: 35-18-24 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, BSP, 5" ขาย ราคา บาท
ID: 154, ISSA: 35-18-25 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, BSP, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 155, ISSA: 35-18-17 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 156, ISSA: 35-18-19 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 157, ISSA: 35-18-18 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 158, ISSA: 35-18-20 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 159, ISSA: 35-18-21 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 160, ISSA: 35-18-22 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 161, ISSA: 35-18-16 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 162, ISSA: 35-18-23 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 163, ISSA: 35-18-24 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, NPT, 5" ขาย ราคา บาท
ID: 164, ISSA: 35-18-25 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, ทองเหลือง, NPT, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 165, ISSA: 35-18-33 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 166, ISSA: 35-18-35 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 167, ISSA: 35-18-34 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 168, ISSA: 35-18-36 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 169, ISSA: 35-18-37 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 170, ISSA: 35-18-38 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 171, ISSA: 35-18-32 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 172, ISSA: 35-18-39 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 173, ISSA: 35-18-33 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 174, ISSA: 35-18-35 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 175, ISSA: 35-18-34 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 176, ISSA: 35-18-36 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 177, ISSA: 35-18-37 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 178, ISSA: 35-18-38 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 179, ISSA: 35-18-32 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 180, ISSA: 35-18-39 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, สแตนเลส, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 181, ISSA: 35-18-03 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 182, ISSA: 35-18-05 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 183, ISSA: 35-18-04 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 184, ISSA: 35-18-06 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 185, ISSA: 35-18-07 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 186, ISSA: 35-18-08 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 187, ISSA: 35-18-02 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 188, ISSA: 35-18-09 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 189, ISSA: 35-18-11 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, BSP, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 190, ISSA: 35-18-03 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 191, ISSA: 35-18-05 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 192, ISSA: 35-18-04 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 193, ISSA: 35-18-06 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 194, ISSA: 35-18-07 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 195, ISSA: 35-18-08 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 196, ISSA: 35-18-02 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 197, ISSA: 35-18-09 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 198, ISSA: 35-18-11 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part D, อลูมิเนียม, NPT, 6" ขาย ราคา บาท

Table for Cam and Groove Part DC

ID: 199, ISSA: 35-20-66 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, ทองเหลือง 1" ขาย ราคา บาท
ID: 200, ISSA: 35-20-68 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, ทองเหลือง 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 201, ISSA: 35-20-67 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, ทองเหลือง 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 202, ISSA: 35-20-69 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, ทองเหลือง 2" ขาย ราคา บาท
ID: 203, ISSA: 35-20-70 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, ทองเหลือง 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 204, ISSA: 35-20-71 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, ทองเหลือง 3" ขาย ราคา บาท
ID: 205, ISSA: 35-20-65 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, ทองเหลือง 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 206, ISSA: 35-20-72 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, ทองเหลือง 4" ขาย ราคา บาท
ID: 207, ISSA: 35-20-73 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, ทองเหลือง 5" ขาย ราคา บาท
ID: 208, ISSA: 35-20-74 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, ทองเหลือง 6" ขาย ราคา บาท
ID: 209, ISSA: 35-20-82 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, สแตนเลส 1" ขาย ราคา บาท
ID: 210, ISSA: 35-20-84 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, สแตนเลส 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 211, ISSA: 35-20-83 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, สแตนเลส 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 212, ISSA: 35-20-85 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, สแตนเลส 2" ขาย ราคา บาท
ID: 213, ISSA: 35-20-86 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, สแตนเลส 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 214, ISSA: 35-20-87 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, สแตนเลส 3" ขาย ราคา บาท
ID: 215, ISSA: 35-20-81 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, สแตนเลส 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 216, ISSA: 35-20-88 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, สแตนเลส 4" ขาย ราคา บาท
ID: 217, ISSA: 35-20-52 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, อลูมิเนียม 1" ขาย ราคา บาท
ID: 218, ISSA: 35-20-54 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, อลูมิเนียม 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 219, ISSA: 35-20-53 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, อลูมิเนียม 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 220, ISSA: 35-20-55 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, อลูมิเนียม 2" ขาย ราคา บาท
ID: 221, ISSA: 35-20-56 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, อลูมิเนียม 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 222, ISSA: 35-20-57 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, อลูมิเนียม 3" ขาย ราคา บาท
ID: 223, ISSA: 35-20-51 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, อลูมิเนียม 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 224, ISSA: 35-20-58 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, อลูมิเนียม 4" ขาย ราคา บาท
ID: 225, ISSA: 35-20-60 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DC, อลูมิเนียม 6" ขาย ราคา บาท

Table for Cam and Groove Part E

ID: 253, ISSA: 35-19-16 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, ทองเหลือง 1" ขาย ราคา บาท
ID: 254, ISSA: 35-19-18 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, ทองเหลือง 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 255, ISSA: 35-19-17 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, ทองเหลือง 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 256, ISSA: 35-19-19 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, ทองเหลือง 2" ขาย ราคา บาท
ID: 257, ISSA: 35-19-20 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, ทองเหลือง 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 258, ISSA: 35-19-21 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, ทองเหลือง 3" ขาย ราคา บาท
ID: 259, ISSA: 35-19-15 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, ทองเหลือง 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 260, ISSA: 35-19-22 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, ทองเหลือง 4" ขาย ราคา บาท
ID: 261, ISSA: 35-19-23 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, ทองเหลือง 5" ขาย ราคา บาท
ID: 262, ISSA: 35-19-24 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, ทองเหลือง 6" ขาย ราคา บาท
ID: 263, ISSA: 35-19-32 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, สแตนเลส 1" ขาย ราคา บาท
ID: 264, ISSA: 35-19-34 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, สแตนเลส 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 265, ISSA: 35-19-33 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, สแตนเลส 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 266, ISSA: 35-19-35 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, สแตนเลส 2" ขาย ราคา บาท
ID: 267, ISSA: 35-19-36 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, สแตนเลส 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 268, ISSA: 35-19-37 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, สแตนเลส 3" ขาย ราคา บาท
ID: 269, ISSA: 35-19-31 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, สแตนเลส 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 270, ISSA: 35-19-38 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, สแตนเลส 4" ขาย ราคา บาท
ID: 271, ISSA: 35-19-02 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, อลูมิเนียม 1" ขาย ราคา บาท
ID: 272, ISSA: 35-19-04 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, อลูมิเนียม 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 273, ISSA: 35-19-03 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, อลูมิเนียม 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 274, ISSA: 35-19-05 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, อลูมิเนียม 2" ขาย ราคา บาท
ID: 275, ISSA: 35-19-06 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, อลูมิเนียม 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 276, ISSA: 35-19-07 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, อลูมิเนียม 3" ขาย ราคา บาท
ID: 277, ISSA: 35-19-01 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, อลูมิเนียม 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 278, ISSA: 35-19-08 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, อลูมิเนียม 4" ขาย ราคา บาท
ID: 279, ISSA: 35-19-10 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part E, อลูมิเนียม 6" ขาย ราคา บาท

Table for Cam and Groove Part DP

ID: 226, ISSA: 35-19-66 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 1" ขาย ราคา บาท
ID: 227, ISSA: 35-19-68 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 228, ISSA: 35-19-67 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 229, ISSA: 35-19-69 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 2" ขาย ราคา บาท
ID: 230, ISSA: 35-19-70 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 231, ISSA: 35-19-71 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 3" ขาย ราคา บาท
ID: 232, ISSA: 35-19-65 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 233, ISSA: 35-19-72 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 4" ขาย ราคา บาท
ID: 234, ISSA: 35-19-73 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 5" ขาย ราคา บาท
ID: 235, ISSA: 35-19-74 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 6" ขาย ราคา บาท
ID: 236, ISSA: 35-19-82 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 1" ขาย ราคา บาท
ID: 237, ISSA: 35-19-84 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 238, ISSA: 35-19-83 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 239, ISSA: 35-19-85 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 2" ขาย ราคา บาท
ID: 240, ISSA: 35-19-86 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 241, ISSA: 35-19-87 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 3" ขาย ราคา บาท
ID: 242, ISSA: 35-19-81 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 243, ISSA: 35-19-88 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 4" ขาย ราคา บาท
ID: 244, ISSA: 35-19-52 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, อลูมิเนียม 1" ขาย ราคา บาท
ID: 245, ISSA: 35-19-54 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, อลูมิเนียม 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 246, ISSA: 35-19-53 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, อลูมิเนียม 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 247, ISSA: 35-19-55 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, อลูมิเนียม 2" ขาย ราคา บาท
ID: 248, ISSA: 35-19-56 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, อลูมิเนียม 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 249, ISSA: 35-19-57 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, อลูมิเนียม 3" ขาย ราคา บาท
ID: 250, ISSA: 35-19-51 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, อลูมิเนียม 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 251, ISSA: 35-19-58 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, อลูมิเนียม 4" ขาย ราคา บาท
ID: 252, ISSA: 35-19-60 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, อลูมิเนียม 6" ขาย ราคา บาท

Table for Cam and Groove Part F

ID: 226, ISSA: 35-19-66 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 1" ขาย ราคา บาท
ID: 227, ISSA: 35-19-68 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 228, ISSA: 35-19-67 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 229, ISSA: 35-19-69 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 2" ขาย ราคา บาท
ID: 230, ISSA: 35-19-70 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 231, ISSA: 35-19-71 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 3" ขาย ราคา บาท
ID: 232, ISSA: 35-19-65 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 233, ISSA: 35-19-72 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 4" ขาย ราคา บาท
ID: 234, ISSA: 35-19-73 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 5" ขาย ราคา บาท
ID: 235, ISSA: 35-19-74 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, ทองเหลือง 6" ขาย ราคา บาท
ID: 236, ISSA: 35-19-82 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 1" ขาย ราคา บาท
ID: 237, ISSA: 35-19-84 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 238, ISSA: 35-19-83 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 239, ISSA: 35-19-85 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 2" ขาย ราคา บาท
ID: 240, ISSA: 35-19-86 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 241, ISSA: 35-19-87 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 3" ขาย ราคา บาท
ID: 242, ISSA: 35-19-81 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 243, ISSA: 35-19-88 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, สแตนเลส 4" ขาย ราคา บาท
ID: 244, ISSA: 35-19-52 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part DP, อลูมิเนียม 1" ขาย ราคา บาท
ID: 299, ISSA: 35-17-75 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, ทองเหลือง, NPT, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 300, ISSA: 35-17-83 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 301, ISSA: 35-17-85 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 302, ISSA: 35-17-84 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 303, ISSA: 35-17-86 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 304, ISSA: 35-17-87 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 305, ISSA: 35-17-88 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 306, ISSA: 35-17-82 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 307, ISSA: 35-17-89 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 308, ISSA: 35-17-83 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 309, ISSA: 35-17-85 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 310, ISSA: 35-17-84 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 311, ISSA: 35-17-86 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 312, ISSA: 35-17-87 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 313, ISSA: 35-17-88 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 314, ISSA: 35-17-82 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 315, ISSA: 35-17-89 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, สแตนเลส, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 316, ISSA: 35-17-53 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, BSP, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 317, ISSA: 35-17-55 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, BSP, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 318, ISSA: 35-17-54 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, BSP, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 319, ISSA: 35-17-56 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, BSP, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 320, ISSA: 35-17-57 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, BSP, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 321, ISSA: 35-17-58 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, BSP, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 322, ISSA: 35-17-52 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, BSP, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 323, ISSA: 35-17-59 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, BSP, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 324, ISSA: 35-17-61 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, BSP, 6" ขาย ราคา บาท
ID: 325, ISSA: 35-17-53 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, NPT, 1" ขาย ราคา บาท
ID: 326, ISSA: 35-17-55 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, NPT, 1-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 327, ISSA: 35-17-54 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, NPT, 1-1/4" ขาย ราคา บาท
ID: 328, ISSA: 35-17-56 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, NPT, 2" ขาย ราคา บาท
ID: 329, ISSA: 35-17-57 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, NPT, 2-1/2" ขาย ราคา บาท
ID: 330, ISSA: 35-17-58 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, NPT, 3" ขาย ราคา บาท
ID: 331, ISSA: 35-17-52 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, NPT, 3/4" ขาย ราคา บาท
ID: 332, ISSA: 35-17-59 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, NPT, 4" ขาย ราคา บาท
ID: 333, ISSA: 35-17-61 , ข้อต่อ Cam & Groove, Part F, อลูมิเนียม, NPT, 6" ขาย ราคา บาท

 

 

 


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030