บาโรมิเตอร์ (Aneroid Barometer) ทองเหลือง (Brass)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความกดอากาศ บาร์โรมิเตอร์ที่นิยมใช้ทั่วไป คือ บาโรมิเตอร์แบบปรอทแต่ไม่สะดวกพกพา  จึงนิยมใช้  บาโรมิเตอร์แบบแอนเนอรอยด์ (Aneroid baro meter) มากกว่า

สินค้าที่จำหน่าย (ภาพทางขวา) เป็น ยี่ห้อ บาริโก้ "Barico" (เยอรมัน) เป็นบาโรมิเตอร์ แบบ แอนนีรอยด์ (Aneroid barometer) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง โต 130 มม. ใช้สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ ขณะเดินเรือ เหมาะสำหรับเรือทุกประเภท (all vessels)

รหัสสินค้า 13612 บาโรมิเตอร์ บาริโก้ ขนาด 130 มม. ราคา บาท / ตัว
ISSA / IMPA: 37-02-46 BAROMETER ANEROID MARINE USE 150MM

บน: ภาพสินค้าตามแคตตาล็อก บาริโก้
ล่าง: รายละเอียดสินค้าตามคู่มือ

Barometer
Description and Operation
Disregard the words Stormy, Rain, Change, Fair
and Dry as these are only traditional zones on a
barometer dial. Your barometer indicating hand
will never move all the way to Rain to predict
rain or to Stormy to predict inclement weather.
The normal operating range of movement for
your barometer indicating hand is from 1000 to
1030 hPa. Your most extreme readings would
occur before a hurricane or tornado when barometers
have dropped as low as 970 hPa (28,5
inches of mercury); or, at the other extreme if very
fair, dry weather is to come, your barometer may
rise to 1050 hPa (30,9 inches of mercury).
The following procedure, if done every 12
hours, or morning and evening, should give you
the best results.
1. Tap the instrument lightly to release any latent
action.
2. Adjust set hand directly over the indicating
hand. This is your momentary reading. At a later
period you will be able to notice in what direction
the indicating hand has moved since the
last setting. If it moves to the right you have a rising barometer
which usually means a change for the better
or continued good weather. If the reading is to
the left you have a falling barometer, which usually
means a change for the worse. A steady
barometer means no change. For accurate weather
predictions, it is highly important that your
barometer be adjusted to sea level. The correct
sea level reading can be obtained from your
Weather Bureau or television weather forecasts.
Readings obtained from your barometer indicate
weather conditions that may prevail within the
next 24 to 48 hours, providing wind direction
and velocity remain the same as when readings
were obtained.
Adjustment of the Barometer
In the event that your barometer does not read
exactly like the reading obtained from your local
weather forecast, the instrument should be
adjusted.
The indicating hand of the barometer may be
adjusted by turning the set screw in a small
opening at the bottom of the instrument. A small
screw driver may be used to turn this screw.

ภาพสินค้าจริง (ถ่ายจากออฟฟิส ชิพเชพ ฯ เองครับ)

รายละเอียด บาโรมิเตอร์ ที่มา.. Wikipedia

A barometer is commonly used for weather prediction, as high air pressure in a region indicates fair weather while low pressure indicates that storms are more likely. When used in combination with wind observations, reasonably accurate short term forecasts can be made.[6] Simultaneous barometric readings from across a network of weather stations allow maps of air pressure to be produced, which were the first form of the modern weather map when created in the 19th century. Isobars, lines of equal pressure, when drawn on such a map, gives a contour map showing areas of high and low pressure. Localized high atmospheric pressure acts as a barrier to approaching weather systems, diverting their course. Low atmospheric pressure, on the other hand, represents the path of least resistance for a weather system, making it more likely that low pressure will be associated with increased storm activities. If the barometer is falling then deteriorating weather or some form of precipitation will fall, however if the barometer is rising then there will be nice weather or no precipitation.

An aneroid barometer uses a small, flexible metal box called an aneroid cell. This aneroid capsule (cell) is made from an alloy of beryllium and copper. The evacuated capsule (or usually more capsules) is prevented from collapsing by a strong spring. Small changes in external air pressure cause the cell to expand or contract. This expansion and contraction drives mechanical levers such that the tiny movements of the capsule are amplified and displayed on the face of the aneroid barometer. Many models include a manually set needle which is used to mark the current measurement so a change can be seen. In addition, the mechanism is made deliberately 'stiff' so that tapping the barometer reveals whether the pressure is rising or falling as the pointer moves.


ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030